KLIEŠTIK, Tomáš, Katarína VALÁŠKOVÁ, George LAZAROIU, Mária KOVÁČOVÁ a Jaromír VRBKA. Remaining financially healthy and competitive: The role of financial predictors. Journal of Competitiveness. Zlín, Czech Republic: Tomáš Baťa University, 2020, roč. 12, č. 1, s. 74-92. ISSN 1804-171X. doi:10.7441/joc.2020.01.05.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Remaining financially healthy and competitive: The role of financial predictors
Název česky Zůstat finančně zdravý a konkurenceschopný: Role finančních prediktorů
Autoři KLIEŠTIK, Tomáš (703 Slovensko, garant), Katarína VALÁŠKOVÁ (703 Slovensko), George LAZAROIU (642 Rumunsko), Mária KOVÁČOVÁ (703 Slovensko) a Jaromír VRBKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Journal of Competitiveness, Zlín, Czech Republic, Tomáš Baťa University, 2020, 1804-171X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001752
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.7441/joc.2020.01.05
UT WoS 000522685200006
Klíčová slova česky konkurenceschopnost; predikce bankrotu; finanční tíseň; finanční poměr; země východní Evropy
Klíčová slova anglicky competitiveness; bankruptcy predicion; financial distress; financial ratio; Eastern European countries
Štítky FIP_2, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 1. 6. 2020 13:58.
Anotace
This paper aims to analyse and compare financial ratios used in the models of transition countries. The analysis focuses on the prediction of the future financial development of a particular enterprise as well as the determination of potential dependencies among the nation in consideration of financial ratios and country of origin.
Anotace česky
Tento článek si klade za cíl analyzovat a porovnat finanční poměry používané v modelech transformujících se zemí. Analýza se zaměřuje na predikci budoucího finančního vývoje konkrétního podniku, jakož i na stanovení potenciálních závislostí mezi národem s ohledem na finanční poměry a zemi původu.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2021 19:29