VRBKA, Jaromír and Svetlana ASHMARINA. Enterprise creditworthiness and preventing risks of debts. 1. vyd. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019. 182 pp. ISBN 978-80-7468-152-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Enterprise creditworthiness and preventing risks of debts
Name in Czech Bonita podniku a předcházení rizikům zadlužení
Authors VRBKA, Jaromír and Svetlana ASHMARINA.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 182 pp. 2019.
Publisher Institute of Technology and Business in České Budějovice
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-152-3
Keywords (in Czech) bonita obchodních partnerů, finanční tíseň; shluková analýza; umělé neuronové sítě; finanční analýza; komplexní hodnocení; dvoustupňová metoda hodnocení
Keywords in English business partners´ creditworthiness; financial distress; cluster analysis; artificial neural networks; financial analysis; comprehensive assessment; two-stage assessment method
Tags FIP_1
Changed by Changed by: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Changed: 15/4/2020 11:31.
Abstract
This monograph focuses on creditworthiness with respect to cash-flow solvency and, at the same time, financial distress analysed in view of creditworthiness of business partners. The key goal of the monograph is to devise a method of very rapid assessment of creditworthiness of business partners. The analysis comes up with specific recommendations to assessors appointed to business partners’ creditworthiness assessment. Two-Stage method has been developed for the enterprise creditworthiness assessment.
Abstract (in Czech)
Tato monografie se zaměřuje na bonitu s ohledem na solventnost peněžních toků a zároveň analyzuje finanční potíže s ohledem na bonitu obchodních partnerů. Klíčovým cílem monografie je vymyslet metodu velmi rychlého posouzení bonity obchodních partnerů. Analýza přichází s konkrétními doporučeními pro hodnotitele jmenovanými pro hodnocení bonity obchodních partnerů. Pro hodnocení bonity podniku byla vyvinuta dvoustupňová metoda.
PrintDisplayed: 5/12/2021 12:43