PANDA, Anton, Kostiantyn DYADYURA, Petro P. SAVCHUK, Vitalii KASHYTSKYI, Viktoria MALETS, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ, Iveta PANDOVÁ, Lukáš ANDROVIČ a Milena KUŠNEROVÁ. The results of theoretical and experimental studies of tribotechnical purposes composites on the basis of epoxy composite material. MM Science Journal. Czech Republic: MM publishing Ltd., 2019, roč. 2019, December, s. 3509-3518. ISSN 1803-1269. doi:10.17973/MMSJ.2019_12_2019032.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The results of theoretical and experimental studies of tribotechnical purposes composites on the basis of epoxy composite material
Název česky Výsledky teoretických a experimentálních studií tribotechnických kompozitů na bázi epoxidového kompozitního materiálu
Autoři PANDA, Anton (703 Slovensko, garant), Kostiantyn DYADYURA (804 Ukrajina), Petro P. SAVCHUK (804 Ukrajina), Vitalii KASHYTSKYI (804 Ukrajina), Viktoria MALETS (804 Ukrajina), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí), Iveta PANDOVÁ (703 Slovensko), Lukáš ANDROVIČ (703 Slovensko) a Milena KUŠNEROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání MM Science Journal, Czech Republic, MM publishing Ltd. 2019, 1803-1269.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20201 Electrical and electronic engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001695
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.17973/MMSJ.2019_12_2019032
Klíčová slova česky Adheze; mechanické vlastnosti; lisování; polymerní kompozity; termální vakuová technologie
Klíčová slova anglicky Adhesion; Mechanical properties; Molding; Polymer composites; Thermal vacuum technology
Štítky RIV19, SCOPUS, TLK
Návaznosti LTC17051, projekt VaV.
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:26.
Anotace
The results of theoretical and experimental studies of tribotechnical purposes composites on the basis of polytetrafluoroethylene (PTFE) and epoxy composite material with fillers of different chemical nature are given. The results have been obtained that prove that the introduction of carbon fiber of optimum length ensures the formation of a composite structure in which the fibers are evenly distributed and have sufficient surface energy to increase adhesion strength. It has been established that depending on the parameters of mechanical activation (the number of revolutions of the working organs of the mill, activation time), an ordered spherulite supramolecular structure of PTFE with an increased heat resistance on (293-353) K is formed. No marked fracture of the molecular chain of the polymer has been observed, but the concentration of free CF2 groups to (4-8) times. For the first time, the conditions for obtaining self-organized structures on the tribological surfaces were determined by the stepwise growth of the frictional load (gradual increase in the slip rate for a constant specific load or a gradual increase in the specific load at a steady slip rate). © 2019, MM publishing Ltd. All rights reserved.
Anotace česky
Jsou uvedeny výsledky teoretických a experimentálních studií tribotechnických kompozitů na bázi polytetrafluorethylenu (PTFE) a epoxidového kompozitního materiálu s plnivy různé chemické povahy. Byly získány výsledky, které prokazují, že zavedení uhlíkových vláken o optimální délce zajišťuje vytvoření kompozitní struktury, ve které jsou vlákna rovnoměrně rozložena a mají dostatečnou povrchovou energii pro zvýšení přilnavosti. Bylo zjištěno, že v závislosti na parametrech mechanické aktivace (počet otáček pracovních orgánů mlýna, doba aktivace) se vytvoří uspořádaná sférulitová supramolekulární struktura PTFE se zvýšenou tepelnou odolností na (293-353) K. . Nebyla pozorována žádná výrazná zlomenina molekulárního řetězce polymeru, ale koncentrace volných skupin CF2 na (4-8) krát. Poprvé byly podmínky pro získání samoorganizovaných struktur na tribologických površích stanoveny postupným nárůstem třecího zatížení (postupné zvyšování rychlosti skluzu pro konstantní specifické zatížení nebo postupné zvyšování měrné zátěže při ustáleném stavu) míra prokluzu). © 2019, MM publishing Ltd. Všechna práva vyhrazena.
VytisknoutZobrazeno: 24. 10. 2021 11:33