ROWLAND, Zuzana, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK and Jan HEJDA. Determining the market value of the enterprise using the modified methodof capitalized net incomes and Metfessel allocation of input data. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, vol. 9, No 2, p. 305-310. ISSN 1804-7890.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Determining the market value of the enterprise using the modified methodof capitalized net incomes and Metfessel allocation of input data
Name in Czech Stanovení tržní hodnoty subjektu pomocí modifikované metody kapitalizovaných čistých výnosů a Metfesselovy alokace vstupních dat
Authors ROWLAND, Zuzana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Veronika MACHOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jakub HORÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jan HEJDA (203 Czech Republic).
Edition Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic, Magnanimitas, 2019, 1804-7890.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001677
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
UT WoS 000507312800054
Keywords (in Czech) metoda kapitalizovaných čistých příjmů; očekávané roční investiční úsilí; náklady práce; tržní hodnota; alternativní náklady vlastního kapitálu
Keywords in English method of capitalized net incomes; expected annual investment efforts; labour costs; market value; alternative costs of the equity
Tags FIP_2, RIV19, WOS
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 22/4/2020 14:15.
Abstract
The aim of this article is to modify methods of capitalized net incomes in order to determine the market value of the enterprise; the market value is subsequently applied to a specific model case of a healthcare facility. The modifications in question represent the determination of the expected annual investment efforts for a smooth running of the enterprise and a modification of labour costs according to the information portal of average earnings in a specific sector. The input data for determining the permanently removable net income are modified according to Metfessel allocation.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto článku je upravit metodu kapitalizovaných čistých příjmů za účelem stanovení tržní hodnoty podniku; tržní hodnota je následně aplikována na konkrétní modelový případ zdravotnického zařízení. Tyto úpravy představují stanovení očekávaného ročního investičního úsilí pro hladký chod podniku a úpravu nákladů práce podle informačního portálu průměrného výdělku v konkrétním sektoru. Vstupní data pro stanovení trvale odstranitelného čistého příjmu jsou upravena podle Metfesselovy alokace.
PrintDisplayed: 30/11/2021 14:05