PINDOR, Jaroslav, Vladislav KURKA, René PYSZKO, Ladislav SOCHA and Jana KOSŇOVSKÁ. INTENSIVELY COOLED INGOT DURING CASTING AND SOLIDIFICATION AND ITS INTERNAL HOMOGENEITY PREDICTING BY USING NUMERICAL SIMULATION IN MAGMA 5 SOFTWARE. In 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS (METAL 2018). Česká republika: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2018. p. 81-86. ISBN 978-80-87294-84-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name INTENSIVELY COOLED INGOT DURING CASTING AND SOLIDIFICATION AND ITS INTERNAL HOMOGENEITY PREDICTING BY USING NUMERICAL SIMULATION IN MAGMA 5 SOFTWARE
Name in Czech INTENZIVNĚ CHLAZENÝ INGOT BĚHEM CASTINGU A SOLIDIFIKACE A JEHO VNITŘNÍ HOMOGENEITA PREDICTOVÁNÍ VYUŽITÍM NUMERICKÉ SIMULACE V SOFTWARU MAGMA 5
Authors PINDOR, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor), Vladislav KURKA (203 Czech Republic), René PYSZKO (203 Czech Republic), Ladislav SOCHA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jana KOSŇOVSKÁ (203 Czech Republic).
Edition Česká republika, 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS (METAL 2018), p. 81-86, 6 pp. 2018.
Publisher TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20501 Materials engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001663
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87294-84-0
UT WoS 000461832200009
Keywords (in Czech) Chlazení; ocel; voda; simulace; struktura
Keywords in English Cooling; steel; water; simulation; structure
Tags MIN, RIV19, SCOPUS, WOS
Links LO1203, research and development project.
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 8/1/2020 14:41.
Abstract
This paper presents intensively cooled ingot during casting and solidification and comparison of obtained results with numerical simulation in Magma 5 software. The technology of intensive cooled ingot has been developed and physically verified in MATERIAL AND METALLURGICAL RESEARCH Ltd. The results of the numerical casting simulation of the cast ingot were obtained in the Magma 5 software, which includes a new module, including the heat transfer through the flowing medium. The 1.3520Mo steel melt was cast in both cases into a V2A ingot mould set, the forging ingot weighing 1,690 kg. Intense heat removal was provided by a cooler placed on a casting plate, which became an integral part of the ingot after melt casting.
Abstract (in Czech)
Tento článek představuje intenzivně chlazený ingot během lití a tuhnutí a porovnání získaných výsledků s numerickou simulací v softwaru Magma 5. Technologie intenzivního chlazeného ingotu byla vyvinuta a fyzicky ověřena v MATERIÁLU A METALURGICKÉM VÝZKUMU sro Výsledky simulace numerického lití litého ingotu byly získány v softwaru Magma 5, který obsahuje nový modul, včetně přenosu tepla přes proudící médium. Tavenina z oceli 1,3520 Mo byla v obou případech odlita do formovací sady ingotů V2A, přičemž kovací ingot měl hmotnost 1 690 kg. Intenzivní odvádění tepla bylo zajištěno chladičem umístěným na licí desce, která se po odlévání taveniny stala nedílnou součástí ingotu.
PrintDisplayed: 6/10/2022 09:29