RAABOVÁ, Lenka, Lubomir KOVACIK, Josef ELSTER a Otakar STRUNECKÝ. Review of the genus Phormidesmis (Cyanobacteria) based on environmental, morphological, and molecular data with description of a new genus Leptodesmis. PHYTOTAXA. Nový Zéland: MAGNOLIA PRESS, PO BOX 41383, AUCKLAND, ST LUKES 1030, NEW ZEALAND, 2019, roč. 395, č. 1, s. 1 - 16. ISSN 1179-3155. doi:10.11646/phytotaxa.395.1.1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Review of the genus Phormidesmis (Cyanobacteria) based on environmental, morphological, and molecular data with description of a new genus Leptodesmis
Název česky Přehled rodu Phormidesmis (Cyanobacteria) na základě environmentálních, morfologických a molekulárních dat s popisem nového rodu Leptodesmis
Autoři RAABOVÁ, Lenka (703 Slovensko, garant), Lubomir KOVACIK (703 Slovensko), Josef ELSTER (203 Česká republika) a Otakar STRUNECKÝ (703 Slovensko, domácí).
Vydání PHYTOTAXA, Nový Zéland, MAGNOLIA PRESS, PO BOX 41383, AUCKLAND, ST LUKES 1030, NEW ZEALAND, 2019, 1179-3155.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10611 Plant sciences, botany
Stát vydavatele Nový Zéland
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001655
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.395.1.1
UT WoS 000460472200001
Klíčová slova česky Cyanobakterie; komb. nov.; kryptický rod; ekologie; vláknitý; gen. nov.; Leptodesmis; morfologie; Phormidesmis; fylogeny; sp. nov.; taxonomie
Klíčová slova anglicky Cyanobacteria; comb. nov.; cryptic genus; ecology; filamentous; gen. nov.; Leptodesmis; morphology; Phormidesmis; phylogeny; sp. nov.; taxonomy
Štítky CHS, RIV19, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 15:12.
Anotace
Very thin filamentous cyanobacteria are ubiquitous in a wide range of environments. For many years they were traditionally studied according to their morphological properties only. With the introduction of additional taxonomic methods (cytomorphological analyses, molecular sequencing, exact ecological studies, better data about phytogeographical distribution), traditional genera such as Leptolyngbya and Phormidium were found to be polyphyletic. Phormidesmis belonged to a newly formed genus that was supposed to explain the variability of such very thin simple filamentous cyanobacteria. However, even after definition of Phormidesmis based on distinct cytomorphological and phylogenetic traits, the variability within this genus remained unresolved. Here we analyzed 26 Phormidesmis strains to describe the variability within this genus, classified two new species (P. arctica and P. communis) and transferred Leptolyngbya nigrescens into P. nigrescens. A tabular review of Phormidesmis species is included. The diacritical features of all these species are: width up to 1-4 mu m, barrel-shaped cells, which can be shorter or slightly longer than wide, with apparent constrictions at the cross-walls. Our study shows that Phormidesmis is a morphologically and genetically well-defined genus with a global distribution. A newly described genus Leptodesmis has significant morphological similarities both with Phormidesmis and Leptolyngbya, however with intermediate phylogenetic position with significant divergence in 16S rRNA gene. Leptodesmis is cryptic both to Phormidesmis and Leptolyngbya. In the initial part of the life cycle resembles Leptolyngbya, the appearance of older trichomes change to Phormidesmis like morphology.
Anotace česky
Velmi tenké vláknité sinice jsou všudypřítomné v celé řadě prostředí. Po mnoho let byly tradičně studovány pouze podle svých morfologických vlastností. Se zavedením dalších taxonomických metod (cytomorfologické analýzy, molekulární sekvenování, přesné ekologické studie, lepší údaje o fytogeografické distribuci) byly zjištěny polypyletické tradiční rody jako Leptolyngbya a Phormidium. Phormidesmis patřil k nově vytvořenému rodu, který měl vysvětlit variabilitu tak velmi tenkých jednoduchých vláknitých cyanobakterií. Avšak i po definici Phormidesmis založené na odlišných cytomorfologických a fylogenetických vlastnostech zůstala variabilita v tomto rodu nevyřešena. Zde jsme analyzovali 26 kmenů Phormidesmis, abychom popsali variabilitu v tomto rodu, klasifikovali dva nové druhy (P. arctica a P. communis) a přenesli Leptolyngbya nigrescens do P. nigrescens. Zahrnuje tabulkový přehled druhů Phormidesmis. Dikritické rysy všech těchto druhů jsou: šířka do 1-4 um, buňky ve tvaru sudu, které mohou být kratší nebo mírně delší než široké, se zjevným zúžením na příčných stěnách. Naše studie ukazuje, že Phormidesmis je morfologicky a geneticky dobře definovaný rod s globální distribucí. Nově popsaný rod Leptodesmis má významné morfologické podobnosti jak s Phormidesmis, tak Leptolyngbya, avšak s mezilehlou fylogenetickou polohou s významnou divergencí v 16S rRNA genu. Leptodesmis je kryptický jak pro Phormidesmis, tak pro Leptolyngbya. V počáteční části životního cyklu se podobá Leptolyngbya, vzhled starších trichomů se mění jako morfologie jako Phormidesmis.
VytisknoutZobrazeno: 6. 10. 2022 08:27