KASYCH, Alla O., Zuzana ROWLAND a Yaroslava YAKOVENKO. Modern management tools for sustainable development of mining enterprises. In Bondarenko V.,Kovalevska I.,Cawood F.,Hardygora M.,Malova O.,Lysenko R.. E3S Web of Conferences: Ukrainian School of Mining Engineering - 2019. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 17 s. ISSN 2555-0403. doi:10.1051/e3sconf/201912301017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modern management tools for sustainable development of mining enterprises
Název česky Moderní nástroje řízení pro udržitelný rozvoj těžebních podniků
Autoři KASYCH, Alla O. (804 Ukrajina, garant), Zuzana ROWLAND (203 Česká republika, domácí) a Yaroslava YAKOVENKO (804 Ukrajina).
Vydání 1. vyd. Les Ulis, France, E3S Web of Conferences: Ukrainian School of Mining Engineering - 2019, od s. nestránkováno, 17 s. 2019.
Nakladatel EDP Sciences
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001622
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 2555-0403
Doi http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201912301017
Klíčová slova česky moderní nástroje řízení; udržitelný rozvoj; těžební podniky
Klíčová slova anglicky modern management tools; sustainable development; mining enterprises
Štítky CTR_a, RIV19, SCOPUS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 12. 11. 2019 09:50.
Anotace
The production growth rates, the generated volumes of waste by classes of hazard, an extent of fuel and energy resources and fresh water used for coal mining, as well as the volumes of pollutant emissions into the atmosphere of Ukrainian mining enterprises are analyzed. It has been found that achieving the decoupling is only possible under the condition of introducing the cleaner production technologies, non-waste technologies, innovations, replacement of obsolete capital funds, and the like. Mere changes in points will not significantly affect the situation, thus, companies should develop their own approach to the sustainable development by using the frameworks as templates.
Anotace česky
Jsou analyzovány míry růstu produkce, generované objemy odpadů podle tříd nebezpečnosti, rozsah zdrojů paliva a energie a sladké vody používané k těžbě uhlí, jakož i objemy emisí znečišťujících látek do ovzduší ukrajinských těžebních podniků. Bylo zjištěno, že dosažení oddělení je možné pouze za předpokladu zavedení čistších výrobních technologií, technologií bez odpadu, inovací, nahrazení zastaralých kapitálových fondů a podobně. Pouhé změny v bodech situaci nijak výrazně neovlivní, a proto by společnosti měly rozvíjet svůj vlastní přístup k udržitelnému rozvoji pomocí rámců jako šablon.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Modern_management_tools_for_sustainable_development_of_mining_enterprise....pdf   Verze souboru Palokha, A. 12. 11. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Anna Palokha, učo 18083
  • osoba Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD., učo 6614
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 11. 2020 02:09