Informační systém VŠTE
VRBKA, Jaromír and Zuzana ROWLAND. Using artificial intelligence in company management (Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems). In Ashmarina, S. I., Vochozka, M., Mantulenko, V. V. Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems. 1st ed. Cham, Switzerland: Springer, 2020. p. 422-429. ISSN 2367-3370. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_51.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Using artificial intelligence in company management
Name in Czech Využití umělé inteligence v podnikovém řízení
Authors VRBKA, Jaromír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Cham, Switzerland, Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems, p. 422-429, 8 pp. 2020.
Publisher Springer
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001568
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISSN 2367-3370
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-27015-5_51
Keywords (in Czech) umělá inteligence; umělé neuronové sítě; podnikové řízení
Keywords in English artificial intelligence; artificial neural networks; company management
Tags FIP_1, RIV19, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Changed: 29/8/2019 09:59.
Abstract
The objective of this contribution is to carry out systematic literary research of the most renowned scientific resources and find out whether it is possible to use artificial intelligence in practice, in company management. After a clearly defined process of selecting the appropriate scientific outcomes, these studies are explored and conclusions are made.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto příspěvku je provést systematický literární výzkum nejznámějších vědeckých zdrojů a zjistit, zda je možné umělou inteligenci využívat v praxi při řízení společnosti. Po jasně definovaném procesu výběru vhodných vědeckých výsledků jsou tyto studie prozkoumány a jsou učiněny závěry.
Displayed: 8/8/2022 12:21