STEHEL, Vojtěch, Zuzana ROWLAND a Jan MAREČEK. Valuation of intangible assets deposit into capital company in case of specific transaction. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 287-291. ISSN 1804-7890.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Valuation of intangible assets deposit into capital company in case of specific transaction
Název česky Ocenění vkladu nehmotného majetku do kapitálové společnosti v případě konkrétní transakce
Autoři STEHEL, Vojtěch (203 Česká republika, garant, domácí), Zuzana ROWLAND (203 Česká republika, domácí) a Jan MAREČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic, Magnanimitas, 2019, 1804-7890.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001563
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000474385400052
Klíčová slova česky oceňování aktiv; nehmotná aktiva; sdružení; výnosová metoda; metoda vlastního kapitálu
Klíčová slova anglicky valuation of assets; intangible assets; association; yield method; equity method
Štítky MIE, RIV19, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 22. 4. 2020 14:30.
Anotace
The contribution focuses on the method of valuating intangible assets of the Association of two natural persons. The method of the difference of Association's assets value and yield value was used. The specific items forming the company's asset are valued by various procedures based on their characteristics.
Anotace česky
Příspěvek se zaměřuje na způsob oceňování nehmotného majetku sdružení dvou fyzických osob. Byla použita metoda rozdílu hodnoty aktiv sdružení a výnosové hodnoty. Specifické položky tvořící aktivum společnosti jsou oceňovány různými postupy na základě jejich charakteristik.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Valuation_of_intangible_assets_deposit_into_capital_company_in_case_of_s....pdf   Verze souboru Šanderová, M. 28. 8. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h.c., učo 19723
  • osoba Mgr. Milada Šanderová, učo 25742
  • osoba Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD., učo 5309
  • osoba Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD., učo 6614
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 27. 1. 2021 05:45