VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Zuzana ROWLAND and Tomáš KRULICKÝ. A review of the report on relations between the controlling and controlled party and between the controlled party and parties controlled by the same controlling party. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, vol. 9, No 1, p. 321-325. ISSN 1804-7890.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name A review of the report on relations between the controlling and controlled party and between the controlled party and parties controlled by the same controlling party
Name in Czech Přezkum zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou stranou a mezi ovládanou stranou a osobami ovládanými stejnou ovládající stranou
Authors VOCHOZKA, Marek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Vojtěch STEHEL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Tomáš KRULICKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic, Magnanimitas, 2019, 1804-7890.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001561
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
UT WoS 000474385400058
Keywords (in Czech) přezkum; zpráva o vztazích; právnické osoby; skupina společností; legislativa; obvyklá cena; přiměřená úvaha
Keywords in English review; the report on relations; legal entities; group of companies; legislation; the usual price; reasonable consideration
Tags MIE, RIV19, WOS
Changed by Changed by: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Changed: 22/4/2020 14:27.
Abstract
The aim of this article is to review the report on relations between the controlling and controlled party. The content of the Report on Relations is examined in relation to complying with the legislation under Act No. 89/2012 Sb. the Civil Code and Business Corporations Act No. 90/1012 Sb.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto článku je přezkoumat zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou stranou. Obsah zprávy o vztazích je zkoumán ve vztahu k dodržování legislativy podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 90/1012 Sb., Zákon o obchodních korporacích.
PrintDisplayed: 8/8/2022 13:29