VALÍČEK, Jan, Andrej CZÁN, Marta HARNIČÁROVÁ, Michal ŠAJGALÍK, Milena KUŠNEROVÁ, Tatiana CZÁNOVÁ, Ivan KOPAL, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC and Marek ŠAFÁŘ. A new way of identifying, predicting and regulating residual stress after chip-forming machining. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES. Oxford, England: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, vol. 155, MAY, p. 343-359. ISSN 0020-7403. doi:10.1016/j.ijmecsci.2019.03.007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name A new way of identifying, predicting and regulating residual stress after chip-forming machining
Name in Czech Nový způsob identifikace, predikce a regulace zbytkového napětí po třískovém obrábění
Authors VALÍČEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Andrej CZÁN, Marta HARNIČÁROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal ŠAJGALÍK, Milena KUŠNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tatiana CZÁNOVÁ, Ivan KOPAL, Miroslav GOMBÁR (703 Slovakia), Ján KMEC (703 Slovakia, belonging to the institution) and Marek ŠAFÁŘ.
Edition INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, Oxford, England, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, 0020-7403.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20505 Composites
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001546
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2019.03.007
Keywords (in Czech) Zbytkové napětí; Povrchová topografie; Mletí Stres – deformace Deformace; Povrchová drsnost; Emise
Keywords in English Residual stress; Surface topography; Milling Stress–strain Deformation; Surface-roughness; Emission
Tags MSP, RIV19, SCOPUS
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 22/4/2020 15:13.
Abstract
Residual stresses are the result of distortion of the equilibrium forces on the surface of the material, which leads to its deformation and distribution of unevenness of the machined surfaces. The paper presents a new approach for the prediction of residual stress distribution after milling. This method for solving residual stress and predictions is highly dependent on material properties and therefore provides substantial improvement and modelling of the transformation states of the material that is necessary to reliably predict its behaviour under the conditions of the functional load. It has been found that roughness and roughness control determine the intensity of residual stress. Samples made of hardened steel X37CrMoV5-1 were used as the experimental material. A Proto iXRD diffractometer was used for residual stress measurement. The validity of the proposed method is confirmed by the good agreements between the theoretical, experimental results and results obtained from a literature survey.
Abstract (in Czech)
Zbytková napětí jsou výsledkem zkreslení rovnovážných sil na povrchu materiálu, což vede k jeho deformaci a rozložení nerovností obráběných povrchů. Článek prezentuje nový přístup k predikci rozložení zbytkového napětí po frézování. Tento způsob řešení zbytkového napětí a predikcí je silně závislý na vlastnostech materiálu, a proto poskytuje podstatné zlepšení a modelování transformačních stavů materiálu, který je nezbytný pro spolehlivé předvídání jeho chování za podmínek funkčního zatížení. Bylo zjištěno, že regulace drsnosti a drsnosti určuje intenzitu zbytkového napětí. Jako experimentální materiál byly použity vzorky z tvrzené oceli X37CrMoV5-1. Pro měření zbytkového napětí byl použit difraktometr Proto iXRD. Platnost navrhované metody potvrzují dobré dohody mezi teoretickými, experimentálními výsledky a výsledky získanými z literárního průzkumu.
PrintDisplayed: 17/10/2021 15:07