Informační systém VŠTE
KABOURKOVÁ, Kristina. Komparace vývoje minimální mzdy a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR. Institut minimální mzdy v dalších státech. (Comparation of the development of the minimum wage and average gross monthly wages in the Czech Republic. Institute of minimum wage in ofther countries.). In Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. Trh práce v podmínkách Evropské unie. Česká republika, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2018. p. 18-26. ISBN 978-80-7556-032-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komparace vývoje minimální mzdy a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR. Institut minimální mzdy v dalších státech.
Name (in English) Comparation of the development of the minimum wage and average gross monthly wages in the Czech Republic. Institute of minimum wage in ofther countries.
Authors KABOURKOVÁ, Kristina.
Edition Česká republika, České Budějovice, Trh práce v podmínkách Evropské unie, p. 18-26, 9 pp. 2018.
Publisher Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50204 Business and management
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7556-032-2
Keywords (in Czech) trh práce; minimální mzda; volný pohyb pracovníků; migrace; Evropská unie; zaměstnanost; personální marketing; personální management; Průmysl 4.0
Keywords in English labor market; minimum wage; free mowement of workers; migration; European Union; employment; personnel merketing; personnel management; Industry 4.0
Tags VPR
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 12. 3. 2019 07:46.
Abstract
Článek se zabývá vývojem minimální mzdy ve světě i na našem území a institutem zaručené mzdy. Je zkoumáno navyšování minimální mzdy v ČR od roku 1991 do 3. čtvrtletí roku 2017. Údaje jsou porovnávány s vývojem průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR.
Abstract (in English)
The article deals with the development of the minimum wage in the world and in our territory and by the Institute of guaranteed wages. The increase in the minimum wage in the Czech Republic is studied from 1991 to the third quarter of 2017. The data are compared with the development of the average gross monthly wage in the Czech Republic.
Displayed: 19. 1. 2022 06:15