RANKI, Constance, Jaromír VRBKA, Katarina VALÁŠKOVÁ and Judith OLAH. Objectifying women´s bodies in the workplace: Gender-based misconduct, egregious sexual pressure, and misogynistic practices. Contemporary Readings in Law and Social Justice. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2018, vol. 10, No 2, p. 71-77. ISSN 1948-9137.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Objectifying women´s bodies in the workplace: Gender-based misconduct, egregious sexual pressure, and misogynistic practices
Name in Czech Objasnění ženských těl na pracovišti: Pohlavní zneužívání, nesmírný sexuální tlak a misogynistické praktiky
Authors RANKI, Constance, Jaromír VRBKA, Katarina VALÁŠKOVÁ and Judith OLAH.
Edition Contemporary Readings in Law and Social Justice, New York, USA, Addleton Academic Publishers, 2018, 1948-9137.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) pohlavní zneužití; #MeToo; sexuální tlak; misogynistická praxe
Keywords in English gender-based misconduct; #MeToo; sexual pressure; misogynistic practice
Tags CTR_a, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 1/4/2019 13:25.
Abstract
Using data from Bucknell Institute for Public Policy, CAP, U.S. Department of Labor, and YouGov, authors performed analyses and made estimates regarding comparison of filings by industry and sex to share of women and men (2010–2018) and the percentage who think that, in the future, the #MeToo movement will (not) lead to a decline in sexual harassment in the workplace.
Abstract (in Czech)
Použitím údajů z Bucknellova institutu pro veřejnou politiku, CAP, Ministerstva práce USA a YouGov autoři provedli analýzy a vypracovali odhady srovnání podání podle odvětví a pohlaví na podíl žen a mužů (2010-2018), že v budoucnu (ne)bude #MeToo hnutí vést k poklesu sexuálního obtěžování na pracovišti.
PrintDisplayed: 24/10/2021 12:18