KOLÍNSKÝ, Jan. METHOD OF DESCRIBING THE HEAT EXCHANGER PERFORMANCE. MM Science Journal. Praha: MM Science Journal, 2018, neuveden, No 12, p. 2686-2689. ISSN 1803-1269.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name METHOD OF DESCRIBING THE HEAT EXCHANGER PERFORMANCE
Name in Czech Způsob popisu výkonu tepelného výměníku
Authors KOLÍNSKÝ, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition MM Science Journal, Praha, MM Science Journal, 2018, 1803-1269.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20704 Energy and fuels
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001371
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) tepelný výměník; výkon; přestup tepla; vyhodnocení
Keywords in English heat exchanger; power performance; heat transfer; evaluation
Tags ENE, RIV18, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 4/1/2019 10:29.
Abstract
The paper deals with the method of description of heat exchanger performance. The power of the heat exchanger is usually dependent on the flow rate of the warmer and the flow rate of the colder medium and on the temperature difference of these media at the input. The power of heat exchanger is not a just a value. It is a function of these variables. Different types and designs of heat exchangers have a different power function, but these functions have some common features. The way of characterizing these functions is the subject of this work.
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá způsobem jak popsat výkon tepelného výměníku. Výkon tepelného výměníku obvykle závisí na průtoku médií na teplé a studené straně výměníku a na tplotním rozdílu na vstupu. Výkon výměníku tak není pouze jedna hodnota, ale funkce těchto proměných. Různé typy výměníků mají růný tvar těchto funkcí, avšak některé vlastnosti jsou pro ně společné. Způsob jak popsat výkonové charakteristiky výměníků je předmětem této práce.
PrintDisplayed: 24/1/2022 23:56