MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ and Ladislav KOLÁŘ. Postponing of the intracellular disintegration step improves efficiency of phytomass processing. Journal of Cleaner Production. Anglie: ELSEVIER SCI LTD, 2018, vol. 39, No 31, p. 173-176. ISSN 0959-6526.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Postponing of the intracellular disintegration step improves efficiency of phytomass processing
Name in Czech Odložení intracelulárního kroku dezintegrace zlepšuje účinnost zpracování fytomasy
Authors MAROUŠEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Vojtěch STEHEL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marek VOCHOZKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Anna MAROUŠKOVÁ (268 Georgia, belonging to the institution) and Ladislav KOLÁŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Journal of Cleaner Production, Anglie, ELSEVIER SCI LTD, 2018, 0959-6526.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20801 Environmental biotechnology
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001345
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Řízení technologií; Optimalizace procesů; Dezintegrace fytomasy; Techno-ekonomické hodnocení
Keywords in English Technology management; Process optimisation; Phytomass disintegration; Techno-economic assessment
Tags CHS_n, RIV18, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 13/12/2018 09:54.
Abstract
In the last two decades, subsidised purchase prices for electricity produced from biogas generated from purpose-grown crops has seen the construction of hundreds of biogas plants across Central Europe in response. The resulting intensive cultivation of monocultures has had a negative impact on the environment and has been a waste of taxpayers' money. In addition, this policy has made the processing of other biowaste uncompetitive, resulting in further public funds being spent on their disposal in landfill sites, thereby raising more environmental concerns.
Abstract (in Czech)
V posledních dvou desetiletích byly dotované nákupní ceny elektřiny vyrobené z bioplynu, který byl vyroben z účelově pěstovaných plodin v reakci na výstavbu stovek závodů na výrobu bioplynu ve střední Evropě. Výsledné intenzivní pěstování monokultur mělo negativní dopad na životní prostředí a plýtvalo penězi daňových poplatníků. Navíc tato politika učinila zpracování jiného bioodpadu nekonkurenceschopným, což vedlo k tomu, že další prostředky z veřejných zdrojů byly vynaloženy na jejich likvidaci na skládkách, tím vzniklo více environmentálních problémů.
PrintDisplayed: 29/2/2024 23:50