ASHMARINA, Svetlana, Elena KANDRASHINA, Anna ZOTOVA, Marek VOCHOZKA, Zuzana ROWLAND, Jaromír VRBKA and Petr ŠULEŘ. Research on Development Trends and Tendencies of the Higher Education System in Russia and in the World. 1st ed. České Budějovice, Czech Republic: Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics, 2018. 132 pp. ISBN 978-80-7468-129-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Research on Development Trends and Tendencies of the Higher Education System in Russia and in the World
Name in Czech Výzkum trendů vývoje a tendencí vysokoškolského systému v Rusku a ve světě
Authors ASHMARINA, Svetlana (643 Russian Federation, guarantor), Elena KANDRASHINA (643 Russian Federation), Anna ZOTOVA (643 Russian Federation), Marek VOCHOZKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zuzana ROWLAND (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr ŠULEŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic, 132 pp. 2018.
Publisher Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001315
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-129-5
Keywords (in Czech) udržitelný rozvoj; systém; podniky; úspěšný a stabilní vývoj; management; socio-ekonomické systémy
Keywords in English sustainable development; system; businesses; succesful and stable development; management; socio-economic systems
Tags FIP_1, RIV18
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 12/12/2018 13:10.
Abstract
The monograph is divided into two parts. The first section examines the role of higher education in ensuring the sustainable development of economic systems at various levels, with the emphasis on the need to harmonize the interests of the state, society, employers, and individuals. In the second section, the systematization of sources of changes in the modern system of higher education was carried out, highlighting the global trends and local Russian trends.
Abstract (in Czech)
Monografie je rozdělena na dvě části. První část zkoumá úlohu vysokoškolského vzdělávání při zajišťování udržitelného rozvoje ekonomických systémů na různých úrovních s důrazem na nutnost hamonizovat zájmy státu, společnosti, zaměstnavatelů a jednotlivců. Ve druhé části se uskutečnila systematizace zdrojů změn v moderním systému vysokoškolského vzdělávání s důrazem na globální trendy a místní ruské trendy.
PrintDisplayed: 8/8/2022 13:14