ASHMARINA, Svetlana, Elena KANDRASHINA, Anna ZOTOVA, Marek VOCHOZKA, Zuzana ROWLAND, Jaromír VRBKA a Petr ŠULEŘ. Research on Development Trends and Tendencies of the Higher Education System in Russia and in the World. 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics, 2018. 132 s. ISBN 978-80-7468-129-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Research on Development Trends and Tendencies of the Higher Education System in Russia and in the World
Název česky Výzkum trendů vývoje a tendencí vysokoškolského systému v Rusku a ve světě
Autoři ASHMARINA, Svetlana (643 Rusko, garant), Elena KANDRASHINA (643 Rusko), Anna ZOTOVA (643 Rusko), Marek VOCHOZKA (203 Česká republika, domácí), Zuzana ROWLAND (203 Česká republika, domácí), Jaromír VRBKA (203 Česká republika, domácí) a Petr ŠULEŘ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic, 132 s. 2018.
Nakladatel Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001315
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-129-5
Klíčová slova česky udržitelný rozvoj; systém; podniky; úspěšný a stabilní vývoj; management; socio-ekonomické systémy
Klíčová slova anglicky sustainable development; system; businesses; succesful and stable development; management; socio-economic systems
Štítky FIP_1, RIV18
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 12. 12. 2018 13:10.
Anotace
The monograph is divided into two parts. The first section examines the role of higher education in ensuring the sustainable development of economic systems at various levels, with the emphasis on the need to harmonize the interests of the state, society, employers, and individuals. In the second section, the systematization of sources of changes in the modern system of higher education was carried out, highlighting the global trends and local Russian trends.
Anotace česky
Monografie je rozdělena na dvě části. První část zkoumá úlohu vysokoškolského vzdělávání při zajišťování udržitelného rozvoje ekonomických systémů na různých úrovních s důrazem na nutnost hamonizovat zájmy státu, společnosti, zaměstnavatelů a jednotlivců. Ve druhé části se uskutečnila systematizace zdrojů změn v moderním systému vysokoškolského vzdělávání s důrazem na globální trendy a místní ruské trendy.
VytisknoutZobrazeno: 25. 1. 2022 02:26