ROWLAND, Zuzana and Jaromír VRBKA. Using artificial neural networks for prediction of key indicators of a company in global world. In Klieštik, T. Globalization and its socio-economic consequences, 16th international scientific conference proceedings, PTS I-V. 1st ed. Žilina, Slovensko: Žilina, Slovensko, 2016. p. 1896-1903. ISBN 978-80-8154-191-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Using artificial neural networks for prediction of key indicators of a company in global world
Name in Czech Použití umělých neuronových sítí pro predikci klíčových indikátorů společnosti v globální světě
Authors ROWLAND, Zuzana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Žilina, Slovensko, Globalization and its socio-economic consequences, 16th international scientific conference proceedings, PTS I-V, p. 1896-1903, 8 pp. 2016.
Publisher Žilina, Slovensko
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-8154-191-9
UT WoS 000393253800235
Keywords (in Czech) finanční plán; neuronové sítě; predikce; regrese
Keywords in English financial plan; neural networks; prediction; regression
Tags FIP_2
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 22/10/2018 10:33.
Abstract
The objective of the paper was to validate using chosen artificial neural network to predict future development of financial key indicators of CEZ Renewable Resources, Ltd. for setting a short-term financial plan. Multi-layer perceptron neural networks and Radial Basis Function neural networks were used. 1000 neural models were generated. The best got result says that it is possible to use neural networks for prediction of the future development of financial key indicators of a company.
Abstract (in Czech)
Cílem práce bylo, pomocí vybrané umělé neuronové sítě, předpovědět budoucí vývoj klíčových finančních ukazatelů společnosti ČEZ Renewable Resources, s.r.o. pro stanovení krátkodobého finančního plánu. Byly použity vícevrstvé perceptronové neuronové sítě a neuronové sítě radiální základní funkce. Bylo generováno 1000 neuronových modelů. Dle nejlepšího výsledku je možné konstatovat, že neuronové sítě je možné použít k předpovědi budoucího vývoje klíčových finančních ukazatelů společnosti.
PrintDisplayed: 5/12/2021 11:32