MAJERNÍK, Ján, Štefan GAŠPÁR, Karel GRYC and Ladislav SOCHA. Changes in Eutectic Silumin Structure Depending on Gate Geometry and Its Effect on Me-chanical Properties of Casting. Manufacturing technology. Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2018, vol. 18, No 3, p. 439-443. ISSN 1213-2489.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Changes in Eutectic Silumin Structure Depending on Gate Geometry and Its Effect on Me-chanical Properties of Casting
Name in Czech Změny struktury eutektických silumínů v závislosti na geometrii naříznutí a jejích vliv na mechanické vlastnosti odlitku
Authors MAJERNÍK, Ján (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Štefan GAŠPÁR (703 Slovakia), Karel GRYC (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Ladislav SOCHA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Manufacturing technology, Ústí nad Labem, J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2018, 1213-2489.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20501 Materials engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001300
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) lití kovů pod tlakem; mechanické vlastnosti; eutektická struktura; naříznutí
Keywords in English high pressure die casting; mechanical properties; eutectic structure; gate
Tags RIV18, SCOPUS, TLK
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 3/10/2018 14:41.
Abstract
The gate geometry has a direct influence on casting properties. It was proven that changes in gate dimension (height) influence the permanent deformation values and die cast porosity. The present paper discusses the issue whether changes in gate dimension may affect the structural composition of eutectic silumin. It presents results of the microsection analysis of samples taken from castings made with different gate dimensions to compare the phase alpha and phase beta proportion forming eutecticum. Consequently, conclusions are drawn to examine the influ-ence of gate dimensions on the cast eutectic structure as well as the structure correlation and the selected me-chanical properties.
Abstract (in Czech)
Geometrie naříznutí má přímý vliv na vlastnosti odlitku. Bylo prokázáno, že změny v rozměru naříznutí (výška) ovlivňují hodnoty trvalé deformace a pórovitost. Tato práce se zabývá otázkou, zda změny v rozměru naříznutí mohou ovlivnit složení eutektického siluminu. Předkládá výsledky analýzy mikrosekcí vzorků odebraných z odlitků vyrobených s různými rozměry naříznutí pro porovnání eutektické fáze alpha a fáze beta. Následně jsou vyvozeny závěry, které zkoumají vliv rozměrů naříznutí na litou eutektickou strukturu, jakož i strukturní korelaci a vybrané mechanické vlastnosti.
PrintDisplayed: 1/12/2022 20:37