Informační systém VŠTE
MAJERNÍK, Ján, Štefan GAŠPÁR, Karel GRYC a Ladislav SOCHA. Changes in Eutectic Silumin Structure Depending on Gate Geometry and Its Effect on Me-chanical Properties of Casting. Manufacturing technology. Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2018, roč. 18, č. 3, s. 439-443. ISSN 1213-2489.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Changes in Eutectic Silumin Structure Depending on Gate Geometry and Its Effect on Me-chanical Properties of Casting
Název česky Změny struktury eutektických silumínů v závislosti na geometrii naříznutí a jejích vliv na mechanické vlastnosti odlitku
Autoři MAJERNÍK, Ján (703 Slovensko, garant, domácí), Štefan GAŠPÁR (703 Slovensko), Karel GRYC (203 Česká republika, domácí) a Ladislav SOCHA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Manufacturing technology, Ústí nad Labem, J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2018, 1213-2489.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20501 Materials engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001300
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky lití kovů pod tlakem; mechanické vlastnosti; eutektická struktura; naříznutí
Klíčová slova anglicky high pressure die casting; mechanical properties; eutectic structure; gate
Štítky RIV18, SCOPUS, TLK
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 3. 10. 2018 14:41.
Anotace
The gate geometry has a direct influence on casting properties. It was proven that changes in gate dimension (height) influence the permanent deformation values and die cast porosity. The present paper discusses the issue whether changes in gate dimension may affect the structural composition of eutectic silumin. It presents results of the microsection analysis of samples taken from castings made with different gate dimensions to compare the phase alpha and phase beta proportion forming eutecticum. Consequently, conclusions are drawn to examine the influ-ence of gate dimensions on the cast eutectic structure as well as the structure correlation and the selected me-chanical properties.
Anotace česky
Geometrie naříznutí má přímý vliv na vlastnosti odlitku. Bylo prokázáno, že změny v rozměru naříznutí (výška) ovlivňují hodnoty trvalé deformace a pórovitost. Tato práce se zabývá otázkou, zda změny v rozměru naříznutí mohou ovlivnit složení eutektického siluminu. Předkládá výsledky analýzy mikrosekcí vzorků odebraných z odlitků vyrobených s různými rozměry naříznutí pro porovnání eutektické fáze alpha a fáze beta. Následně jsou vyvozeny závěry, které zkoumají vliv rozměrů naříznutí na litou eutektickou strukturu, jakož i strukturní korelaci a vybrané mechanické vlastnosti.
Zobrazeno: 8. 12. 2022 06:37