Informační systém VŠTE
ANTOŠ, Karel. The Use of Weighted Adjacency Matrix for searching Optimal Ship Transportation Routes. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, roč. 65, č. 2, s. 87-93. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2018/2.4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Use of Weighted Adjacency Matrix for searching Optimal Ship Transportation Routes
Název česky Využití váhové matice sousednosti pro hledání optimálních lodních dopravních cest
Autoři ANTOŠ, Karel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Nase More, Dubrovnik, University of Dubrovnik, 2018, 0469-6255.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10102 Applied mathematics
Stát vydavatele Chorvatsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001266
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.17818/NM/2018/2.4
Klíčová slova česky teorie grafů; minimální kostra grafu; Joseph Kruskal; opačný algoritmus
Klíčová slova anglicky graph theory; minimum spanning tree; Joseph Kruskal; reverse algorithm
Štítky A_MAT_3, RIV18, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 16. 7. 2018 08:34.
Anotace
This article provides a new approach to searching solutions of water transport optimalization problems. It brings a new tool of the graph theory which is the Weighted Adjacency Matrix. This Weighted Adjacency Matrix is suitable for searching for the Minimum Spanning Tree (MST) of the graph. It describes the Weighted Adjacency Matrix as a new element, and shows how it could be used in cases where weighted edges of the graph are given. This creates a new procedure of searching the MST of the graph and completes previously known algorithms of searching for the MST. In the field of ship transportation it could be succesfully used for solutions of optimizing transportation routes where smallest costs are wanted. Proposed Weighted Adjacency Matrix could be used in similar issues in the field of graph theory, where graphs with weighted edges are given. The procedure is shown on the attached example. The paper discusses the application of such route optimization technique forthe maritime sector.
Anotace česky
Tento článek poskytuje nový přístup k řešení problémů optimalizace vodní dopravy. Přináší nový nástroj teorie grafů, kterým je váhová matice sosednosti. Tato matice je vhodná pro vyhledávání minimální kostry grafu (MST) grafu. Popisuje váhovou matici sousednosri jako nový prvek a ukazuje, jak by mohla být použita v případech, kdy jsou zadány ohodnocené hrany grafu. Tím vznikne nový postup vyhledávání MST grafu a doplní dříve známé algoritmy hledání MST. V oblasti lodní dopravy se může úspěšně využít pro řešení optimalizace dopravních cest, kde jsou požadovány nejmenší náklady. Navrhovaná váhová matice sousednosti by mohla být použita v podobných oblastech teorie grafů, kde jsou zadány grafy s ohodnocenými hranami. Postup je uveden na přiloženém příkladu. Článek se zabývá aplikací takové techniky pro optimalizaci trasy v námořním sektoru.
Zobrazeno: 7. 10. 2022 21:55