KOPAL, Ivan, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Pavel KOŠTIAL and Zora JANČÍKOVÁ. Determination of activation energy of relaxation events in thermoplastic polyurethane by dynamic mechanical analysis. Material Iwiss. Weinheim: Verlag GmbH, 2018, Neuveden, No 48, p. 627-634. ISSN 0933-5137.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Determination of activation energy of relaxation events in thermoplastic polyurethane by dynamic mechanical analysis
Name in Czech Stanovení aktivační energie relaxačních přechodů v termoplastickém polyuretanu dynamickou mechanickou analýzou
Authors KOPAL, Ivan (203 Czech Republic, guarantor), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan VALÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel KOŠTIAL (703 Slovakia) and Zora JANČÍKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Material Iwiss, Weinheim, Verlag GmbH, 2018, 0933-5137.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20505 Composites
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001259
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
UT WoS 000433499500013
Keywords (in Czech) Termoplastický polyuretan;relaxační přechody; aktivační energie; dynamická mechanická analýza
Keywords in English "Thermoplastic polyurethane; relaxation transitions; activation energy; dynamic mechanical analysis
Tags NAM_2, RIV18, WOS
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 3/7/2018 08:55.
Abstract
"In the present study, the activation energy associated with the primary and the secondary relaxation transition events in thermoplastic polyurethane has been determined using the multi-frequency dynamic mechanical analysis tests. The thermoplastic polyurethane under investigation was tested at temperatures between 145 K - 526 K, at frequencies of 0.5 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz and 10 Hz and at a constant heating rate of 3 K·min–1. It was observed that the studied materials show three relaxation events – glass transition of soft segments, glass transition of hard segments as well as secondary transition associated with short range order translation and with reorientational motions within the polyurethane crystals. The activation energies for all three observed relaxation events were determined from dynamic mechanical properties measured at various frequencies using a linearized Arrhenius equation. The calculated activation energy is 379.73 kJ·mol-1 for the glass transition of hard segments; for the secondary relaxation transition it is 65.53 kJ·mol-1 and for the glass transition of soft segments it is 45.98 kJ·mol-1."
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá aktivační energií spojenou s primárními a sekundárními relaxačními přechodovými ději v termoplastickém polyuretanu pomocí vícefrekvenční dynamické mechanické analýzy. Termoplastický polyuretan byl testován při teplotách mezi 145 K - 526 K při frekvencích 0,5 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz a 10 Hz a při konstantní rychlosti ohřevu 3 K·min-1. Bylo zjištěno, že studované materiály ukazují tři relaxační děje - skelný přechod z měkkých segmentů, skelný přechod z tvrdého segmentu, a sekundární přechod spojený s posunem krátkého rozsahu a s přeorientačními pohyby uvnitř polyuretanových krystalů. Aktivační energie pro všechny tři pozorované relaxační děje byly určeny z dynamických mechanických vlastnosti měřených při různých frekvencích za použití linearizovaného tvaru Arrheniusovy rovnice. Vypočtená aktivační energie je 379,73 kJ·mol-1 pro skelný přechod tvrdých segmentů; pro sekundární relaxační přechod je 65,53 kJ·mol-1 a pro skelný přechod měkkých segmentů je 45,98 kJ · mol-1.
PrintDisplayed: 26/10/2021 16:18