Informační systém VŠTE
KABOURKOVÁ, Kristina. Produkce vína v České republice a dalších vybraných zemích. Porovnání účetních postupů stanovených pro pěstování révy v České republice a ve Slovenské republice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 24-32. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Produkce vína v České republice a dalších vybraných zemích. Porovnání účetních postupů stanovených pro pěstování révy v České republice a ve Slovenské republice.
Název anglicky "THE PRODUCTION OF WINE IN CZECH REPUBLIC AND IN OTHER SELECTED COUNTRIES. COMPARISON TO ACCOUNTING PROCEDURES SET TO HARVESTING GRAPEVINE IN CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA"
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2018, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky vinná réva; vinařství; vinice; dotace; účetnictví
Klíčová slova anglicky Grapevine; viniculture; vineyard; subsidy; accounting
Štítky ERIH, FUC
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 11:44.
Anotace
Autorka se nejprve zabývá historií pěstování vinné révy a právním rámcem této činnosti v České republice a ve Slovenské republice. V další části porovnává účetní postupy související s pěstováním révy v ČR a ve SR. Dle jejího názoru slovenské účetnictví zobrazuje předmět účetnictví správně a přesně na rozdíl od českých účetních postupů, které doznaly v roce 2016 zásadních změn v oblasti účtování aktivace. Zmiňuje dotační programy vztahující se k vinohradnictví. Následně porovnává údaje o sklizni hroznů v ČR v letech 2006 až 2015, plochu vinic v ČR a ve SR a produkci vína ve vybraných zemích EU ve vinařských letech 2010/2011 až 2015/2016.
Anotace anglicky
At first the author deals with history of harvesting of grapevine and with legal framework in this aktivity in Czech Republic and Slovakia. In the other part she compares accounting procedures related to harvesting of grapevine in Czrech Republic and Slovakia. According to hers opinion Slovakia’s accounting represents the subject of accounting properly unlike Czech Republic’s accounting procedures in radical change in area of accounting activation which were admitted in 2016. She mentions subsidy programmes related to viniculture. Afterwards she compares figures about harvesting grapes in Czech Republic in 2006 to 2015, area of vineyard in Czech Republic and in Slovakia and the production of wine in selected countries EU in wine’s years from 2010/2011 to 2015/2016.
Zobrazeno: 21. 10. 2021 13:51