DVOŘÁKOVÁ, Lenka. Stanovení obvyklé ceny motorového vozidla na konkrétním případu (Determination of the usual price of a motor vehicle on a specific case). Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 2, No 1, p. 59-67. ISSN 2533-6258.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stanovení obvyklé ceny motorového vozidla na konkrétním případu
Name (in English) Determination of the usual price of a motor vehicle on a specific case
Authors DVOŘÁKOVÁ, Lenka.
Edition Journal of Valuation and Expertness, České Budějovice, Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, 2533-6258.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) oceňování; cena obvyklá; účetnictví; motorové vozidlo
Keywords in English valuation; usual price; accounting; motor vehicle
Tags KEM6
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 19/2/2018 08:33.
Abstract
Záměrem tohoto článku je ocenění motorového vozidla fiktivní společnosti ZZZ, s. r. o. v Praze. Hlavním cílem příspěvku je určení obvyklé ceny motorového vozidla značky KAROSA kde dni 20. 11. 2017. Na základě ocenění je tak zjištěna technická hodnota vozidla, výchozí cena vozidla, vypočtena časová cena a na závěr stanovena obvyklá cena motorového vozidla.
Abstract (in English)
The purpose of this article is to valuate the motor vehicle of ZZZ, Ltd. in Prague. The main purpose of the contribution is to determine the usual price of a KAROSA motor vehicle on 20 November 2017. Based on the valuation, the technical value of the vehicle, the initial price of the vehicle, the time price and the usual price of the motor vehicle are determined.
PrintDisplayed: 1/7/2022 07:04