Informační systém VŠTE
ANTOŠ, Karel. PROBLEM OF SEARCHING THE MST. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 28-39. ISBN 978-80-227-4650-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název PROBLEM OF SEARCHING THE MST
Název česky PROBLÉM HLEDÁNÍ MINIMÁLNÍ KOSTRY GRAFU
Autoři ANTOŠ, Karel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání first. Bratislava, 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings, od s. 28-39, 12 s. 2017.
Nakladatel Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/17:00001191
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-227-4650-2
Klíčová slova česky Teorie grafů; minimální kostra grafu; vážená matice sousednosti; Primův algoritmus
Klíčová slova anglicky graph theory; minimum spanning tree; weighted adjacency matrix; Prim´s algorithm
Štítky INF_1, RIV17, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 11:05.
Anotace
This article describes searching for The Minimum Spanning Tree of the graph using the Weighted Adjacency Matrix. It describes the Weighted Adjacency Matrix as a new element, and shows how it could be used for searching for the Minimum Spanning Tree of the graph. This creates a new procedure for searching for the Minimum Spanning Tree of the graph which completes previously known algorithms of searching for the Minimum Spannig Tree. The proposed Weighted Adjacency Matrix could be used in similar issues in the field of the graph theory, where graphs with weighted edges are given. The procedure is shown on the attached example.
Anotace česky
Tento článek popisuje hledání minimální kostry grafu pomocí vážené matice sousednosti. Popisuje váženou matici sousednosti jako návrh nového nástroje a ukazuje, jak ji lze použít pro hledání minimální kostry grafu. Tím se vytváří nový postup pro hledání minimální kostry grafu, který tak doplňuje už dříve známé algoritmy pro hledání minimální kostry grafu. Navrhovaná vážená matice sousednosti by mohla být využita i v dalších oblastech teorie grafů, ve kterých se pracuje s ohodnocenými hranami garfu. Postup je demonstrován i na přiloženém příkladu.
Zobrazeno: 20. 3. 2023 22:25