OPRŠAL, Ivo. DĚTSTVÍ A POČÁTKY DOSPÍVÁNÍ V JAPONSKU - KULTURA A VÝCHOVA. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 165-181. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název DĚTSTVÍ A POČÁTKY DOSPÍVÁNÍ V JAPONSKU - KULTURA A VÝCHOVA
Název anglicky CHILDHOOD AND GROWING UP IN JAPAN – CULTURE AND EDUCATION
Autoři OPRŠAL, Ivo.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Sebeuvědomění; Skupinová identita; Konfuciánská výchova; Karteziánská logika; Dohodová společnost; Japonský vzdělávací systém
Klíčová slova anglicky Self awareness; Social Identity; Confucian Education; Cartesian Logic; Conventional Society; Japanese Educational System
Štítky ERIH, RIV17, SOK_a
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 18. 4. 2018 08:22.
Anotace
Na krátkých kazuistikách japonských dětí a na popisu reálií vzdělávacího a společenského systému je ukázán vliv kultury na výchovu mladých Japonců. Rovněž je naznačeno utváření sebepojetí a dentity, dané především skupinovou složkou. Kultura, s mnoha velmi starými a tradičními prvky, domácnost a školní výchova, a dále trávení volného času kombinované se situačně velmi závislým prožíváním jsou faktory, jejichž výslednicí je pro Evropana neobvykle se vyvíjející osobnost i (převážně skupinová) identita. Spoluprožívání v kolektivu společně s pečlivě tradovaným povědomím o výlučnosti Japonského národa a jazyka formují právě skupinovou identitu velmi neobvyklým způsobem. To je ukázáno na několika vybraných narativních i zjišťovacích rozhovorech a poznatcích získaných zúčastněným pozorováním.
Anotace anglicky
The influence of culture on the education of young Japanese is shown on short description of educational system, society and short case interpretations of Japanese children. It is indicated, that their identity and self are influenced mostly by the society component. Japanese culture with many old and traditional components combined with household, education, leisure time, and very situational Japanese character are factors forming a very unique personality and (mostly) social identity. Added to that, the social identity is influenced by shared experience and traditional self-percept exclusiveness of Japanese nation. It is presented on a few selected narratives/dialogues supported by involved observations.
VytisknoutZobrazeno: 25. 9. 2023 08:35