VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND, Vojtěch STEHEL, Petr ŠULEŘ a Jaromír VRBKA. Modelování nákladů podniku pomocí neuronových sítí. První vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, 2016. 114 s. ISBN 978-80-7468-112-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modelování nákladů podniku pomocí neuronových sítí
Název anglicky Modelling of company´s costs using neural networks
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, domácí), Zuzana ROWLAND (203 Česká republika), Vojtěch STEHEL (203 Česká republika), Petr ŠULEŘ (203 Česká republika) a Jaromír VRBKA (203 Česká republika).
Vydání První vydání. České Budějovice, 114 s. 2016.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000843
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-112-7
Klíčová slova česky Náklady; podnik; umělé neuronové sítě; neuron; model
Klíčová slova anglicky Costs; company; artificial neural networks; neuron; model
Štítky KEM7, RIV16
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 8. 12. 2016 09:53.
Anotace
Cílem publikace je přiblížit problematiku umělé inteligence a její využití v nákladových modelech. Kniha je rozdělena na dvě stěžejní části - teoretickou, která se zabývá popisem nákladů a neuronových sítí a aplikační část cílenou na konkrétní využití neuronových sítí při modelování nákladů.
Anotace anglicky
The aim of this contribution is to bring the issue of artificial intelligence and its application in cost models. The book is divided into two main parts - theoretical, which describes the costs and neural networks and application part targeted at specific application of neural networks in cost modelling.
VytisknoutZobrazeno: 20. 1. 2022 05:35