RONZHINA, Natalia V., Gennadij M. ROMANTSEV, Vladimir A. PISKONOV and Jaromír VRBKA. Economic laws of division and changing the labor in the system of contemporary vocational education determination. IEJME - Mathematics Education. Netherlands: LOOK Academic Publishers, 2016, 11/2016, No 7, p. 2788-2799. ISSN 2468-4945.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Economic laws of division and changing the labor in the system of contemporary vocational education determination
Name in Czech Ekonomické zákony rozdělení a změny práce v systému současného stanovení odborného vzdělávání
Authors RONZHINA, Natalia V. (643 Russian Federation), Gennadij M. ROMANTSEV (643 Russian Federation), Vladimir A. PISKONOV (643 Russian Federation) and Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition IEJME - Mathematics Education, Netherlands, LOOK Academic Publishers, 2016, 2468-4945.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00000836
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Ekonomické zákony; vysoce kompetentní osobnost; strukturální funkční model; odborné vzdělávání
Keywords in English Economic laws; highly competent personality; structural functional model; vocational education
Tags KEM1, RIV16, SCOPUS
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 14/11/2016 15:23.
Abstract
The goal of the present research consists in the verification of the economic laws of division and change of the labor, that produce an immediate impact on the vocational education development strategy and a mediated impact on the requirements made to the personality of a student within this system. The article presents a structural functional model of the interaction of the economic laws of division and changing the labor during the industrial and post-industrial periods of social development.
Abstract (in Czech)
Cíl tohoto výzkumu spočívá v ověření ekonomických zákonů v oblasti rozdělení a změny práce, které mají bezprostřední dopad na strategii odborného vzdělávacího rozvoje a zprostředkovaný dopad na požadavky, které byly uskutečněny u studentů v rámci tohoto systému. Článek představuje strukturální funkční model vzájemného působení ekonomických zákonů při rozdělení a změně práce během průmyslového a postindustriálního období společenského rozvoje.
PrintDisplayed: 26/9/2022 08:20