Informační systém VŠTE
ŠVEC, Roman and Petra SOLAROVÁ. The importance of accommodation establishments in tourism and their localization: the case of the chosen area in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. The 27th International Business Information Management Association Conference. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. p. 1454-1467. ISBN 978-0-9860419-6-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The importance of accommodation establishments in tourism and their localization: the case of the chosen area in the Czech Republic
Name in Czech Význam ubytovacích zařízeních cestovního ruchu a jejich lokalizace na případu vybrané oblasti v České republice
Authors ŠVEC, Roman (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petra SOLAROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Milan, Italy, The 27th International Business Information Management Association Conference, p. 1454-1467, 14 pp. 2016.
Publisher International Business Information Management Association (IBIMA)
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Italy
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00000833
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-0-9860419-6-9
Keywords (in Czech) potraviny; cestovní ruch; gastronomie; stravovací zařízení; preference; regionální produkty
Keywords in English Food Tourism; gastronomy; catering establishments; preferences; regional products
Tags KCRM3, RIV16, SCOPUS
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 8/11/2016 13:10.
Abstract
This paper deals with the topic of Food Tourism and its connection with the local gastronomic products. It compares the demand for the local food in retail stores and in catering establishments: a istinct disproportion between the customers’ willingness to find out information about the food origin, while shopping in a store in comparison with buying the food in the catering establishments. The aim of the paper was to identify possible problems in the perception of local food by tourists and to recognize their role when assessing the offer in the catering establishments in the studied area. The conclusion indicates other possibilities for the offer of local food which can be usable for catering establishments. The findings are based on data obtained through questionnaires.
Abstract (in Czech)
Příspěvek souvisí s tématem potravin cestovního ruchu a jeho spojení s místními gastronomickými produkty. Porovnává poptávku po místních potravin v obchodech a ve stravovacích zařízeních. Cílem této práce bylo odhalit případné problémy ve vnímání místních potravin turisty a ukázat jejich roli při v současné nabídce produktů ve stravovacích zařízeních studované oblasti. V závěru příspěvek naznačuje další možnosti nabídky místních potravin, které mohou být použitelné pro stravování. Tyto závěry jsou založeny na údajích získaných prostřednictvím primárního výzkumu konkrétně dotazníků.
Displayed: 2/12/2023 21:59