Informační systém VŠTE
KABOURKOVÁ, Kristina. Porovnání produkčních ploch vybraných plodin a stavů vybraných hospodářských zvířat na území České republiky. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 87-100. ISSN 2464-7217.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Porovnání produkčních ploch vybraných plodin a stavů vybraných hospodářských zvířat na území České republiky
Název anglicky Comparison of Production Areas of Selected Crops and Number of Livestock in the Czech Republic
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Auspicia, České Budějovice, Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, 2464-7217.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000824
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky zemědělství; živočišná výroba; rostlinná výroba
Klíčová slova anglicky agriculture; livestock production; agricultural production
Štítky KEM3, RIV16
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 26. 10. 2016 13:27.
Anotace
Autorka se ve svém článku zabývá chovem skotu, prasat, králíků a drůbeže a pěstováním brambor, cukrovky a řepky na území dnešní České republiky. Charakterizuje uvedené plodiny i druhy hospodářských zvířat, objasňuje pohled na ně z ekonomického hlediska. Zjišťuje, že v případě cukrovky a brambor došlo ve sledovaném období k výraznému snížení oseté a osázené plochy, naopak se podstatně zvětšila plocha, na níž je pěstována řepka. Snížil se počet chovaných kusů skotu a králíků, mírně se zvýšil počet chovaných prasat. K většímu nárůstu došlo u počtu kusů chované drůbeže. Autorka se domnívá, že stát by měl více podporovat zemědělce, neboť si můžeme řadu potravin, které nyní dovážíme, sami vypěstovat. Jednak bychom tím zvýšili zaměstnanost svých občanů a navíc bychom získali nezávadné potraviny. Autorka též uvádí informace o největších světových pěstitelích brambor, řepy a řepky, o největších producentech vepřového, hovězího a králičího masa, o jeho spotřebě a údaje o produkci vajec.
Anotace anglicky
The author deals with the breeding of cattle, pigs, rabbits and poultry and the cultivation of potatoes, sugar beet and oilseed rape on the territory of the Czech Republic today. The characteristics of the crops and livestock species enable the evaluation from an economic point of view. Regarding sugar beet and potatoes, a significant reduction of the area sown and planted was found out while on the other hand, the area of oilseed rape grew substantially. The number of rabbits and breeding cattle declined while the number of pigs slightly increased. A greater increase occurred in the number of poultry. The author supposes that the government support of farmers is insufficient since the country is able to produce a variety of crops that we now import. There would be the rise of local employees and, in addition, there would be healthy and safe food production. The author also provides the information about the world’s largest growers of potatoes, beet and oilseed rape and about the largest producers of pork, beef, rabbit meat consumption, and eggs production data.
Zobrazeno: 22. 10. 2021 18:24