ANTOŠ, Karel. VYUŽITÍ EXPERIMENTOVÁNÍ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VE ŠKOLSKÉ MATEMATICE (USING THE EXPERIMENTATION FOR SOLVING PROBLEMS IN SCHOOL MATHEMATICS). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, p. 1-9. ISSN 1805-8949.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name VYUŽITÍ EXPERIMENTOVÁNÍ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VE ŠKOLSKÉ MATEMATICE
Name (in English) USING THE EXPERIMENTATION FOR SOLVING PROBLEMS IN SCHOOL MATHEMATICS
Authors ANTOŠ, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, 1805-8949.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00000708
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) experimentování; matematická situace; problém; dokazování; Fibonacciho posloupnost; největší společný dělitel
Keywords in English experimentation; mathematical situation; problem; proof; Fibonacci sequence; the greatest common divisor
Tags KPV1, RIV16, SCOPUS
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 24/8/2016 13:56.
Abstract
Článek Využití experimentování při řešení problémů ve školské matematice chce ukázat, jak lze do výuky školské matematiky zapojit metodu zvanou výzkumný přístup. Ukazuje, jak se ve výzkumném přístupu dá užít experimentování, a jak se pomocí experimentování dají zkoumat matematické situace, případně řešit matematické problémy. Ukazuje, že pomocí této metody lze naučit žáky a studenty problémy řešit sami, nebo v případě matematických situací je i objevovat. Žáci a studenti tak mohou poznat tvůrčí aspekt matematiky jako cestu k samostatnému hledání řešení matematických problémů. Cílem je ukázat výzkumný přístup jako metodu, pomocí které mohou žáci objevovat nové poznatky a sami se učit. Využití experimentování je zde ukázáno na příkladech zkoumání matematické situace a řešení dvou problémů.
Abstract (in English)
Article Using experimentation for solving problem in school mathematics wants to show how the method called research approach can be involved to the teaching of school mathematics. It shows how experimentation can be used in the research approach and how the experimentation can be used for exploring mathematical situations or possibly for solving mathematical problems. Using this method we can teach pupils and students to solve problems by themselves, or in the case of mathematical situations to explore them. Pupils and students can get to know the creative aspect of mathematics as a way to finding solutions to mathematical problems. The aim is to show the research approach as a method by which students can discover new knowledge and teach themselves. Using experimentation is shown by the examples exploring mathematical situations and solving two mathematical problems.
PrintDisplayed: 1/12/2021 19:35