BIBA, Vladislav, Štefan HUSÁR and Michaela VARGOVÁ. Numerical methods in teaching of mechanical engineering. In Balko L'udovít, Szarková Dagmar, Richtáriková Daniela. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 66-74, 9 pp. ISBN 978-80-227-4531-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Numerical methods in teaching of mechanical engineering
Name in Czech Numerické metody ve vyučování strojírenství
Authors BIBA, Vladislav (703 Slovakia, belonging to the institution), Štefan HUSÁR (703 Slovakia, belonging to the institution) and Michaela VARGOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Bratislava, APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics, p. 66-74, 9 pp. 2016.
Publisher Slovak University of Technology in Bratislava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00000656
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-227-4531-4
Keywords (in Czech) numerické metody; Whitworthov mechanismus; kinematická analýza
Keywords in English numerical methods; Whitworth mechanism; kinematical analysis
Tags KPV1, RIV16, SCOPUS
Changed by Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 1/6/2016 11:36.
Abstract
Understanding the concept When dealing with problems of engineering practice, it is necessary to make a mathematical model. The goal of kinematical solution of mechanisms is to solve the movement of parts of the mechanism. There are methods to develop a mathematical model, but these methods lead to systems of nonlinear equations. Such systems usually cannot be solved explicitly; therefore, numerical methods are used. Using example of mechanism, we want to highlight the importance of teaching such methods at technical universities.
Abstract (in Czech)
Při řešení problémů technické praxe je nezbytné vytvořit matematický model. Cílem kinematické analýzy mechanismů je řešit pohyb částí mechanismu. Existují víceré metody na vytvoření matematického modelu, ale tyto metody téměř vždy vedou k soustavám nelineárních rovnic. Takové systémy obvykle nelze vyřešit explicitně, proto se používají numerické metody. Na příkladu kinematického řešení mechanismu jsme chtěli zdůraznit význam výuky numerických metod na technických vysokých školách.
PrintDisplayed: 4/12/2020 23:52