ZEMAN, Robert. Burza. In Schelle Karel, Tauchen Karel. Encyklopedie českých právních dějin : I. svazek A - Č. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. s. 389-395. sv. I. A-Č. ISBN 978-80-7380-562-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Burza
Název anglicky Stock exchange
Autoři ZEMAN, Robert (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Plzeň, Encyklopedie českých právních dějin : I. svazek A - Č, od s. 389-395, 7 s. sv. I. A-Č, 2015.
Nakladatel Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000575
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7380-562-3
Klíčová slova česky burza; tržní funkce; burzovní obchod; broker
Klíčová slova anglicky stock exchange; market functions; exchange trade; broker
Štítky KEM6, RIV15
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 18. 4. 2016 20:58.
Anotace
Projekt pod názvem Encyklopedie českých právních dějin sleduje sumarizaci vědeckých poznatků o nejdůležitějších právně-historických událostech, pramenech a osobnostech českých právních dějin. Editoři se tímto projektem rozhodli navázat na předchozí snahy o zpřístupnění veřejnosti informací z právní historie v podobě slovníku.Burza je místo (specifický trh), kde se místně a časově soustřeďuje značné množství nabídky a poptávky po burzovním zboží, kdy se při střetu nabídky a poptávky následně stanovuje vývoj cen. Burzovní systém lze definovat jako relativně složitý systém, složený z několika nezbytných složek, které jsou propojeny vzájemnými vazbami a bez nichž by nebylo možné zajistit efektivní a plynulý chod burzy. Při formování těchto složek sehrály důležitou roli technické, organizační, právní či historické faktory. Mezi složky burzovní systému řadíme především: obchodní systém, burzovní příkazy, předmět obchodování, druhy obchodů, vypořádání obchodů, burzovní informace, kontrola, regulace a dohled.
Anotace anglicky
The project called Encyclopedia of Czech legal history tracks summarizing of scientific knowledge about the most important legally historical events, sources and personalities of Czech legal history. The editors of this project decided to build on previous attempts to access information from legal history in the form of a dictionary to the public. Stock Exchange is the place (market specific), where large amounts of supply and demand for the stock of goods concentrate in terms of the place and time. By supply and demand clashes, a price development is subsequently determined. Exchange system can be defined as a relatively complex system composed of several essential components that are interconnected with linkages and without which it the effective and smooth operation of the Exchange could not be ensured. While forming these components, technical, organizational, legal and historical factors play an important role. Components of the system include, in particular: trading system, stock exchange orders, the subject of trade, types of transactions, settlement, stock market information, control, regulation and supervision.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 09:44