BETÁKOVÁ, Janka, Robert ZEMAN, Tomáš PAVLENKO a Ján DVORSKÝ. An assessment of measures for the prevention of the origin and consequences of a selected group of exceptional events in a territorial unit. In 10th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability. 1. vyd. Southampton (UK): WIT Press, 2015. s. 251-261. ISSN 1743-3541.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název An assessment of measures for the prevention of the origin and consequences of a selected group of exceptional events in a territorial unit
Název česky Posouzení opatření jako prevence vzniku a následků vybrané skupiny mimořádných událostí v územní jednotce
Autoři BETÁKOVÁ, Janka, Robert ZEMAN, Tomáš PAVLENKO a Ján DVORSKÝ.
Vydání 1. vyd. Southampton (UK), 10th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability, od s. 251-261, 11 s. 2015.
Nakladatel WIT Press
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1743-3541
Klíčová slova česky územní plán; multikriteriální metody rozhodování; výjimečná událost; přírodní katastrofa
Klíčová slova anglicky territorial plan; multi-criteria decision-making; exceptional event; natural disaster
Štítky KEM6
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 9. 2. 2016 08:53.
Anotace
Under the influence of society-wide developments there is an immediate need for an imperative solution to the question of broad based integrated planning of territorial development with a synergistic effect. Spatial management creates the foundations for the harmonization and functional use of a territory. Its development is negatively influenced by exceptional events originating on the given territory. The incorporation of preventive measures into strategic documents of spatial management provides an increase in security for the territorial unit. This paper focuses on the assessment of specific preventive measures for the origin and minimization of the consequences of exceptional events. Particular attention is paid to a selected group of exceptional events, namely natural disasters. The aim of the paper is, on the basis of suitably set criteria, to designate measures through the method of multi-criteria decision-making. The purpose of selecting the most suitable measures with the use of the multi-criteria decision-making method is to see them put them into practice and directly incorporated into strategic territorial planning documents.
Anotace česky
Pod vlivem celospolečenského vývoje je třeba se naléhavě zabývat řešením otázky integrovaného plánování územního rozvoje pomocí kombinovaného účinku. Prostorové uspořádání vytváří základy pro harmonizaci a funkční využití území. Jeho vývoj je negativně poznamenán mimořádnými událostmi pocházejících na daném území. Začlenění preventivních opatření do strategických dokumentů územního řízení poskytuje zvýšení bezpečnosti pro územní jednotky. Tato práce je zaměřena na posouzení konkrétních preventivních opatření na původ a minimalizaci následků mimořádných událostí. Zvláštní pozornost je věnována vybrané skupině mimořádných událostí, a to přírodním katastrofám. Cílem tohoto příspěvku je na základě vhodně stanovených kritérií, určit opatření prostřednictvím multikriteriální metody rozhodování. Účelem výběru nejvhodnějších opatření s využitím multikriteriální metody rozhodování je uvést je do praxe a přímo začlenit do strategické územně plánovací dokumentace.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 10:37