BETÁKOVÁ, Janka, Robert ZEMAN, Ján DVORSKÝ a Tomáš PAVLENKO. Analysis of selected risks arising from human activities in the handling of hazardous waste. In 10th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability. 1. vyd. Southampton (UK): WIT Press, 2015. s. 71-81. ISSN 1743-3541.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analysis of selected risks arising from human activities in the handling of hazardous waste
Název česky Analýza vybraných rizik vyplývající z lidské činnosti v nakládání s nebezpečnými odpady
Autoři BETÁKOVÁ, Janka, Robert ZEMAN, Ján DVORSKÝ a Tomáš PAVLENKO.
Vydání 1. vyd. Southampton (UK), 10th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability, od s. 71-81, 11 s. 2015.
Nakladatel WIT Press
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1743-3541
Klíčová slova česky riziko; nebezpečné odpady; expertní posouzení
Klíčová slova anglicky risk; hazardous waste; expert assessment
Štítky KEM6
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 9. 2. 2016 08:46.
Anotace
Corporate development and human activity produce waste with different properties. The aim of this study is to identify the risks associated with the handling of selected categories of hazardous waste, to assess their significance and to put forward proposals for measures to reduce the most significant risks. Based on the analysis of the production of hazardous waste in the Slovak Republic, particular attention was paid to the risks arising from human activities in the handling of hazardous waste. Both statistical methods, as well as exact methods of multi-criterial decision-making (scoring method with a map of risk) for risk assessment, were utilized. The result of this study is the evaluation of the perception of risks in the handling of hazardous waste by the citizens of the Slovak Republic and the Czech Republic and the subsequent comparison of the obtained results with those obtained through a multi-criterial decision making assessment method developed by experts based on practice. This study contributes to the extension of the potential scientific – professional platform and focuses on the risks subject to the degree of acceptable risk. The outcome of this study is the evaluation of the most significant risks and proposals for preventive measures to reduce the likelihood of the negative impacts caused by these risks.
Anotace česky
Firemní rozvoj a lidská činnost vyrábí odpad s různými vlastnostmi. Cílem této studie je určit rizika spojená s manipulací vybraných kategorií nebezpečného odpadu, posoudit jejich význam a předložit návrhy na opatření ke snížení nejvýznamnějších rizik. Na základě analýzy produkce nebezpečných odpadů ve Slovenské republice, speciální pozornost byla věnována rizikům vyplývajícím z lidské činnosti v nakládání s nebezpečnými odpady. Pro posouzení rizik byly využity statistické metody i metody multikriteriální rozhodování (bodovací metody s mapou rizika). Výsledkem této studie je hodnocení vnímání rizik při nakládání s nebezpečnými odpady ze strany občanů Slovenské republiky a České republiky a následné porovnání získaných výsledků s výsledky získanými prostřednictvím multikriteriální metody posouzení vyvinutý odborníky na základě praxe. Tato studie přispívá k rozšíření možné vědecko - profesionální platformy a zaměřuje se na stupeň přijatelných rizik. Výsledek této studie je zhodnocení nejvýznamnějších rizik a návrhy na preventivní opatření, aby se snížila pravděpodobnost negativních dopadů způsobených těmito riziky.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 09:25