BETÁKOVÁ, Janka, Robert ZEMAN, Ján DVORSKÝ a Tomáš PAVLENKO. Crisis events and analysis of selected territorial and spatial impacts. In 10th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability. 1. vyd. Southampton (UK): WIT Press, 2015. s. 221-229. ISSN 1743-3541.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Crisis events and analysis of selected territorial and spatial impacts
Název česky Krizové události a analýza vybraných územních a prostorových dopadů
Autoři BETÁKOVÁ, Janka, Robert ZEMAN, Ján DVORSKÝ a Tomáš PAVLENKO.
Vydání 1. vyd. Southampton (UK), 10th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability, od s. 221-229, 9 s. 2015.
Nakladatel WIT Press
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1743-3541
Klíčová slova česky management; plán; prevence; krizové události
Klíčová slova anglicky management; plan; prevention; crisis event
Štítky KEM6
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 8. 2. 2016 16:09.
Anotace
Crisis events mostly affect the development of a territory where they occur in a negative way. The calculation of the relevant statistical indicators resulting from emerged crisis events is problematic within the countries that make up the Visegrad Group. This is due to the fragmented legislative framework of terms. The perception of natural risks by residents that are associated with the emergence of a crisis event is the basis for subsequent priority setting within the territorial unit. When evaluating the perception of selected natural hazards which occur the most frequently in central Europe, we used the quantitative method of mathematical statistics called the “analysis of variance”. This paper goes on to consider the incorporation and implementation of risk management into territorial plans as a preventive measure to increase safety. Risk management contributes significantly to the protection of human life, material and cultural values, as well as the environment. At the same time it increases the level of comprehensive safety in urban areas. As a result, the probability of a crisis event. emerging are reduced thereby reducing the costs of eliminating their negative consequences.
Anotace česky
Krizové události většinou narušují negativně rozvoj území, kde se vyskytují. Výpočet příslušných statistických ukazatelů vyplývajících z krizových událostí je problematický v zemích v rámci Visegrádské skupiny. To je způsobeno roztříštěným legislativním rámcem podmínek. Vnímání přírodních rizik rezidenty, které jsou spojeny se vznikem krizové události je základem pro následné stanovení priorit v rámci územního celku. Při hodnocení vnímání vybraných přírodních nebezpečí, která se vyskytují nejčastěji ve střední Evropě, jsme použili kvantitativní metodu matematické statistiky s názvem "Analýza rozptylu". Tato práce zvažuje začlenění a provádění řízení rizik do územních plánů jako preventivní opatření ke zvýšení bezpečnosti. Řízení rizik významně přispívá k ochraně lidského života, materiálních a kulturních hodnot, jakož i na životní prostředí. Zároveň se zvyšuje úroveň komplexní bezpečnosti v městských oblastech. V důsledku toho byla pravděpodobnost, že krizové události jsou snižovány, se snižují náklady na odstranění negativních důsledků.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 11:16