BETÁKOVÁ, Janka, Robert ZEMAN, Ján DVORSKÝ a Tomáš PAVLENKO. Assessment of selected risks in the proces of the creation and preparation of a municipal territorial plan. In 10th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability. 1. vyd. Southampton (UK): WIT Press, 2015. s. 275-285. ISSN 1743-3541.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Assessment of selected risks in the proces of the creation and preparation of a municipal territorial plan
Název česky Posouzení vybraných rizik v procesu tvorby a přípravy obecního územního plánu
Autoři BETÁKOVÁ, Janka, Robert ZEMAN, Ján DVORSKÝ a Tomáš PAVLENKO.
Vydání 1. vyd. Southampton (UK), 10th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability, od s. 275-285, 11 s. 2015.
Nakladatel WIT Press
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1743-3541
Klíčová slova česky posouzení; riziko; řízení rizik; testování; územní plán
Klíčová slova anglicky assessment; risk; risk management; testing; territorial plan
Štítky KEM6
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 9. 2. 2016 08:54.
Anotace
A territorial plan not only resolves the complex spatial arrangement and functional use of a territory but also creates the prerequisites for the permanently sustainable development of a municipality. Activities involved in territorial planning such as preparation, processing, discussion and approval of the territorial plan, have associated risks which can significantly impact on the quality of life of residents. A process of risk assessment and the subsequent incorporation thereof into strategic documents on territorial management can provide increased security for the territorial unit. On the basis of a survey possible risks are identified and assessed using a method of mathematical statistics known as “analysis of variance” (ANOVA). The risks are identified by determining the margins of acceptability using the “scoring method” in combination with a risk map. On the basis of the analysis the resulting risks are divided into acceptable and unacceptable risks. For unacceptable risks it is necessary to approve and incorporate preventive measures directly into the municipality’s territorial planning documentation.
Anotace česky
Územní plán řeší nejen komplexní prostorové uspořádání a funkční využití území, ale také vytváří předpoklady pro trvale udržitelný rozvoj obce. Činnosti spojené s územním plánováním, jako je příprava, zpracování, projednání a schválení územního plánu, jsou spojeny s riziky, která mohou významně ovlivnit dopad na kvalitu života obyvatel. Proces posouzení rizik a jeho následné začleňování do strategických dokumentů pro územní řízení, může zajistit vyšší úroveň zabezpečení pro územní jednotky. Na základě průzkumu možná rizika jsou identifikována a hodnocena za použití metody matematické statistiky, známých jako "analýza rozptylu (ANOVA"). Rizika jsou identifikovány pomocí určování rozmezí přijatelnosti pomocí "bodovací metody" v kombinaci s mapou rizik. Na základě analýzy výsledná rizika jsou rozdělena na přijatelná a nepřijatelná rizika. V případě nepřijatelných rizik je nutné schválit a zapracovat preventivní opatření přímo do územně plánovací dokumentace obce.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 09:34