Informační systém VŠTE
KABOURKOVÁ, Kristina. Predikce vývoje hrubé mzdy v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem (Prediction of the development of gross wages in the context of sustainable development.). In Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice, 2015, p. 18-24. Studia. ISBN 978-80-87472-87-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Predikce vývoje hrubé mzdy v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem
Name (in English) Prediction of the development of gross wages in the context of sustainable development.
Authors KABOURKOVÁ, Kristina.
Edition 1. vyd. České Budějovice, Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU, p. 18-24, 7 pp. Studia, 2015.
Publisher Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87472-87-3
Keywords (in Czech) Udržitelný rozvoj; vysoká mzda; nezaměstnanost
Keywords in English sustainable development; the gross wage; unemployment
Tags KEM3
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 29/1/2016 15:17.
Abstract
Existuje souvislost mezi trvale udržitelným rozvojem a ekonomickým růstem země? Minimálně ekonom by se k této otázce vyjádřil pozitivně. Evropský integrační tým ČMKOS vydal zajímavou publikaci, v které uvádí, že je potřebné předcházet k ekonomice produkující méně oxidu uhličitého, pokud se položí důraz na čisté technologie a systémy a na zelené produkty. To souvisí přímo se spotřebiteli, kteří je začínají požadovat a stále více si budou vybírat ty nejčistější. Dále připomíná podporu zelených automobilů, energetické účinnosti budov a továren budoucnosti. Rozmach těchto faktorů může zajistit jen bohatá země, která je ekonomicky silná. A právě obyvatelé jsou motorem k tomu, aby tomu tak bylo, konkrétně se jedná o jejich spotřebu, růst životní úrovně, výšku mezd, s čímž souvisí růst příjmů. Tyto myšlenky jsou základní kostrou k tomu, aby si čtenář uvědomil, že trvale udržitelný rozvoj úzce souvisí i se mzdovou politikou. Česká republika nepatří na přední příčky v oblasti výšky mezd v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie. I to je jedním z důvodů, proč se problematika trvale udržitelného růstu připomíná častěji.
Abstract (in English)
This article deals with the prediction of the development of gross wages in 2025 - in the Czech Republic. It examines the impact of wage growth on unemployment.
Displayed: 30/5/2024 11:55