Informační systém VŠTE
GÁLOVÁ, Dana a Elena TOMÁŠKOVÁ. Language examinations and the requirements of potential employers. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 2464-6369.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Language examinations and the requirements of potential employers
Název česky Problematika jazykových zkoušek v kontextu s požadavky potenciálních  zaměstnavatelů
Autoři GÁLOVÁ, Dana a Elena TOMÁŠKOVÁ.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, Innovative Economic Symposium 2015, od s. nestránkováno, 7 s. 2015.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 2464-6369
Klíčová slova česky Cizí jazyk; Společný evropský referenční rámec pro jazyky; jazyková vybavenost; trh práce
Klíčová slova anglicky Foreign language; Common European Framework of Reference for Languages; Language skills; Labour market
Štítky KCJ2
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 4. 2. 2016 10:32.
Anotace
This contribution deals with the problems associated with language examinations in the Czech Republic. The task was to describe their structure and to focus on the comparison of the input language skills with the real level of knowledge of those who pass them. By analysing the issues surrounding language skills we wanted to draw attention to the direct relation between the level of knowledge of foreign languages and the opportunities to succeed in today’s labour market.
Anotace česky
"Příspěvek se zabývá problematikou jazykových zkoušek v České republice. Naším cílem bylo přiblížit jejich strukturu a zaměřit se především na srovnání výstupních jazykových dovednosti se skutečnou úrovní znalostí jejich absolventů. Analýzou problémů jazykové vybavenosti jsme chtěli upozornit na přímou souvislost mezi úrovní znalostí cizího jazyka a možnostmi uplatnění na současném trhu práce. "
Zobrazeno: 24. 9. 2022 21:50