KABOURKOVÁ, Kristina. Účetnictví III (Accounting III). VŠTE v Českých Budějovicích, 2009. ISBN 978-80-87278-28-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Účetnictví III
Name (in English) Accounting III
Authors KABOURKOVÁ, Kristina (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 2009.
Publisher VŠTE v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-87278-28-4
Keywords in English xxx
Changed by Changed by: Ing. Kristina Kabourková, učo 4024. Changed: 12/5/2010 12:45.
Abstract
Cílem je seznámit studenty s pracemi, které souvisejí s roční účetní uzávěrkou u podnikatelského subjektu. Výsledky řádně vedeného účetnictví přinesou řadu významných informací, které mohou vedoucí pracovníci podniku využít při svém dalším rozhodování. Dále podnik musí ze zákona poskytnout určité informace nejrůznějším institucím (např. finančnímu úřadu). Z tohoto důvodu je třeba závěrečným pracím věnovat mimořádnou pozornost.
Abstract (in English)
The aim is to acquaint students with work related to the annual closure of accounts the enterprise. The results of properly maintained accounts to produce a series of important information that may business managers to use in its next decision. In addition, the company must by law to provide certain information to various institutions (eg tax authorities). That because the final work should be given special attention.
PrintDisplayed: 2/10/2023 12:40