Informační systém VŠTE
ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL a Kamil PÍCHA. The impact of the location on the price offered by accommodation establishments in Urban areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunesis. Brno: Mendel University in Brno, 2014, vol. 62, č. 6, s. 1475-1485. ISSN 1211-8516.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The impact of the location on the price offered by accommodation establishments in Urban areas
Název česky Dopad umístění na cenu nabízenou ubytovacími zařízeními v městských oblastech
Autoři ŠVEC, Roman (203 Česká republika, garant, domácí), Josef NAVRÁTIL (203 Česká republika) a Kamil PÍCHA (203 Česká republika).
Vydání Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunesis, Brno, Mendel University in Brno, 2014, 1211-8516.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/14:00000479
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Cestovní ruch; ubytovací zařízení; cena; lokalizace; území
Klíčová slova anglicky Accommodation establishment; Distribution of accommodation; Location; Pricing
Štítky KCRM3, RIV15, SCOPUS
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 23. 6. 2015 09:18.
Anotace
The aim of this paper is to assess the relationship between the price of accommodation and the urban space and character of the place. The price and spatial connections (together with the quality of the provided services) become an important motive for clients when choosing a concrete accommodation establishment. As the competition is very difficult in the field of accommodation establishments and the supply multiply surpasses the demand, there is an intensive search for miscellaneous strategies of engaging in the competition. The built-up territory of the town Ceské Budejovice was chosen as a model territory. The prices of the summer season 2012 have been entered into the analysis. The impact of the location was assessed on the level of the type of land-use. The distribution of the accommodation establishments in the studied is highly uneven, without any more significant tendency to the creation of the spatial clusters. It is fundamentally influenced especially by the distance of the historical center. A price map was formed identifying the zones with the above-average prices, as well as the zones with the highly below-average prices.
Anotace česky
Cílem článku je zhodnotit vztah mezi cenou ubytování, městského prostoru a charakteru místa. Článek vychází z faktu, že cenové a prostorové spojení (spolu s kvalitou poskytovaných služeb) se stává důležitým motivem pro klienty při výběru konkrétního ubytovacího zařízení. Vzhledem k vysoce konkurenčnímu prostředí a faktu, že v oblasti ubytovacích zařízení nabídka mnohonásobně převyšuje poptávku, je práce s cenou významným faktorem řízení podniku. Pro posouzení cenové úrovně bylo vybráno zastavěné území města České Budějovice a jako ukazatel byla vybrána cena za dvoulůžkový pokoj platná v letní sezóně roku 2012. Cenové hladiny byla stanoveny dle typu využití území. Cenová hladina je ve zkoumaném území značně nerovnoměrná, bez jakékoliv další významné tendence k tvorbě prostorových klastrů. Cenová hladina je ovlivněna především vzdáleností od historického centra. Vzniklá cenová mapa identifikovala zóny s nadprůměrnými cenami, stejně jako zóny s cenami významně nižšími.
Zobrazeno: 29. 5. 2023 01:31