ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL and Kamil PÍCHA. The impact of the location on the price offered by accommodation establishments in Urban areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunesis. Brno: Mendel University in Brno, 2014, vol. 62, No 6, p. 1475-1485. ISSN 1211-8516.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The impact of the location on the price offered by accommodation establishments in Urban areas
Name in Czech Dopad umístění na cenu nabízenou ubytovacími zařízeními v městských oblastech
Authors ŠVEC, Roman (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Josef NAVRÁTIL (203 Czech Republic) and Kamil PÍCHA (203 Czech Republic).
Edition Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunesis, Brno, Mendel University in Brno, 2014, 1211-8516.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/14:00000479
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Cestovní ruch; ubytovací zařízení; cena; lokalizace; území
Keywords in English Accommodation establishment; Distribution of accommodation; Location; Pricing
Tags KCRM3, RIV15, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 23/6/2015 09:18.
Abstract
The aim of this paper is to assess the relationship between the price of accommodation and the urban space and character of the place. The price and spatial connections (together with the quality of the provided services) become an important motive for clients when choosing a concrete accommodation establishment. As the competition is very difficult in the field of accommodation establishments and the supply multiply surpasses the demand, there is an intensive search for miscellaneous strategies of engaging in the competition. The built-up territory of the town Ceské Budejovice was chosen as a model territory. The prices of the summer season 2012 have been entered into the analysis. The impact of the location was assessed on the level of the type of land-use. The distribution of the accommodation establishments in the studied is highly uneven, without any more significant tendency to the creation of the spatial clusters. It is fundamentally influenced especially by the distance of the historical center. A price map was formed identifying the zones with the above-average prices, as well as the zones with the highly below-average prices.
Abstract (in Czech)
Cílem článku je zhodnotit vztah mezi cenou ubytování, městského prostoru a charakteru místa. Článek vychází z faktu, že cenové a prostorové spojení (spolu s kvalitou poskytovaných služeb) se stává důležitým motivem pro klienty při výběru konkrétního ubytovacího zařízení. Vzhledem k vysoce konkurenčnímu prostředí a faktu, že v oblasti ubytovacích zařízení nabídka mnohonásobně převyšuje poptávku, je práce s cenou významným faktorem řízení podniku. Pro posouzení cenové úrovně bylo vybráno zastavěné území města České Budějovice a jako ukazatel byla vybrána cena za dvoulůžkový pokoj platná v letní sezóně roku 2012. Cenové hladiny byla stanoveny dle typu využití území. Cenová hladina je ve zkoumaném území značně nerovnoměrná, bez jakékoliv další významné tendence k tvorbě prostorových klastrů. Cenová hladina je ovlivněna především vzdáleností od historického centra. Vzniklá cenová mapa identifikovala zóny s nadprůměrnými cenami, stejně jako zóny s cenami významně nižšími.
PrintDisplayed: 29/11/2022 16:42