KABOURKOVÁ, Kristina and Lukáš POLANECKÝ. Charakteristika podnikatelů - fyzických osob - v České republice (Characterirstics of enterpreneurs . Individuals . In Czech republic). Ekonomické spektrum. Vranov nad Topl'ou: CAESaR, 2014, roč. 9, 3-4, p. 37-44. ISSN 1336-9105.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Charakteristika podnikatelů - fyzických osob - v České republice
Name (in English) Characterirstics of enterpreneurs . Individuals . In Czech republic
Authors KABOURKOVÁ, Kristina and Lukáš POLANECKÝ.
Edition Ekonomické spektrum, Vranov nad Topl'ou, CAESaR, 2014, 1336-9105.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Podnikatel, živnostník; sociální a zdravotní pojištění; daně z příjmů; evidence
Keywords in English Entrepreneurs, social; health insurance; income tax; registration
Tags KEM3
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 1/4/2015 10:40.
Abstract
Autoři ve své práci objasňují podmínky podnikání podnikatelů – fyzických osob – v České republice. Znázorňují, jak se měnil v minulých letech počet fyzických osob, které vlastnily živnostenské oprávnění. U modelového podnikatele dokladují, jak způsob evidence ovlivňuje konečnou výši vypočtené daně z příjmů fyzických osob. Následně z údajů České správy sociálního zabezpečení a Všeobecné zdravotní pojišťovny posuzují nárůst minimálních měsíčních plateb zákonného sociálního a zdravotního pojištění podnikatelů v letech 2006-2014.
Abstract (in English)
In this paper, the authors explain conditions of entrepreneurs – individual entities – in the Czech Republic. They further depict how the number of individual entities who owned trade license has changed over the years. On a model example the authors demonstrate how the method of registering influences calculation of the total income tax figure. The data from the Czech office of Social insurance and the General health insurance Office show an increase the minimal monthly payments of compulsory social and health insurance of entrepreneurs in the period from 2006 to 2014.
PrintDisplayed: 19/1/2022 05:19