KABOURKOVÁ, Kristina a Lukáš POLANECKÝ. Charakteristika podnikatelů - fyzických osob - v České republice. Ekonomické spektrum. Vranov nad Topl'ou: CAESaR, 2014, roč. 9, 3-4, s. 37-44. ISSN 1336-9105.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Charakteristika podnikatelů - fyzických osob - v České republice
Název anglicky Characterirstics of enterpreneurs . Individuals . In Czech republic
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina a Lukáš POLANECKÝ.
Vydání Ekonomické spektrum, Vranov nad Topl'ou, CAESaR, 2014, 1336-9105.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Podnikatel, živnostník; sociální a zdravotní pojištění; daně z příjmů; evidence
Klíčová slova anglicky Entrepreneurs, social; health insurance; income tax; registration
Štítky KEM3
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 1. 4. 2015 10:40.
Anotace
Autoři ve své práci objasňují podmínky podnikání podnikatelů – fyzických osob – v České republice. Znázorňují, jak se měnil v minulých letech počet fyzických osob, které vlastnily živnostenské oprávnění. U modelového podnikatele dokladují, jak způsob evidence ovlivňuje konečnou výši vypočtené daně z příjmů fyzických osob. Následně z údajů České správy sociálního zabezpečení a Všeobecné zdravotní pojišťovny posuzují nárůst minimálních měsíčních plateb zákonného sociálního a zdravotního pojištění podnikatelů v letech 2006-2014.
Anotace anglicky
In this paper, the authors explain conditions of entrepreneurs – individual entities – in the Czech Republic. They further depict how the number of individual entities who owned trade license has changed over the years. On a model example the authors demonstrate how the method of registering influences calculation of the total income tax figure. The data from the Czech office of Social insurance and the General health insurance Office show an increase the minimal monthly payments of compulsory social and health insurance of entrepreneurs in the period from 2006 to 2014.
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2022 06:12