KABOURKOVÁ, Kristina and Daniela HRICOVÁ. Intensity of law amendments in the field of acounting and its influence practice. In Hradecké ekonomické dny 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015. p. 360-369. ISBN 978-80-7435-546-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Intensity of law amendments in the field of acounting and its influence practice
Name in Czech Intenzita změn právních úprav v onlasti účetnictví a její vliv na praxi
Authors KABOURKOVÁ, Kristina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Daniela HRICOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Hradec Králové, Hradecké ekonomické dny 2015 : sborník příspěvků, p. 360-369, 10 pp. 2015.
Publisher Univerzita Hradec Králové
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00001461
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7435-546-2
UT WoS 000461417100050
Keywords (in Czech) účetnictví; zákony; náklady na školení; novely zákonů
Keywords in English accounting; laws; training costs; laws amendments
Tags KEM3, RIV19, UCE_2, WOS
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 27/5/2019 09:07.
Abstract
From dissolution of Czechoslovakia, the Czech Republic has begun to use the law in the field of accounting from the year 1993. Since then until now, many amendments have been realized. Even, some laws were changed five times a year. This paper contains information about the number of mentioned amendments. In the next part, there are the results of the questionnaire survey about the impact of the change of the laws on the accountants. In the last part, the reader will be informed with statistical confirmation of hypothesis. The strong relationship is between the working period of accountants in practise and the level of understanding of law amendments. On this basis, this paper is ended by the description of negative impact of frequent changes, especially on entitie and on the accountants who perceive these changes negatively too.
Abstract (in Czech)
Po rozdělení Československa v roce 1993 začaly v České republice platit nové účetní předpisy. Od té doby až do současnosti došlo v této oblasti k mnoha změnám. Některé zákony byly novelizovány ročně až pětkrát. Tento dokument obsahuje informace o počtu uvedených změn. V další části jsou výsledky dotazníkového šetření o dopadu změn právních předpisů na účetní pracovníky. V poslední části je čtenář informován o potvrzení hypotézy. Existuje značně silný vztah mezi léty praxe účetních a mezi tím, jak pochopí změny, které vyplývají ze zákonů. Na závěr je uveden popis negativních dopadů, které mají časté změny zákonů.
PrintDisplayed: 25/1/2022 01:02