VOCHOZKA, Marek, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL. Model to evaluate and predict survival of agricultural businesses. SYLWAN. Warszava: Polskie Towarzystwo Leśne, 2014, roč. 7, č. 158, s. 392-407. ISSN 0039-7660.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Model to evaluate and predict survival of agricultural businesses
Název česky Hodnocení a predikce životaschopnosti zemědělských podniků
Autoři VOCHOZKA, Marek, Jarmila STRAKOVÁ a Jan VÁCHAL.
Vydání SYLWAN, Warszava, Polskie Towarzystwo Leśne, 2014, 0039-7660.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky zemědělský podnik; finanční zdraví podniku; bankrotní a bonitní modely; binární logistická regrese; diskriminační analýza; konfuzní matice
Klíčová slova anglicky agricultural business; financial health of a business; bankruptcy prediction models; binary logistic regression; discriminant analysis; confusion matrix
Štítky IF, KEM2, KEM6
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 24. 10. 2014 15:37.
Anotace
In the introductory part the contribution declares the importance of this issue in the context of the common European agricultural policy. So far, no expeditive method has been available for determination of survival of agricultural businesses. A theoretical basis for development of the new method has been describe during the principle of binary logistic (logit) regression and a testing set of data from Czech agricultural businesses was analyzed. Preconditions were defined for creation of the model and individual stages of its development were described. In the results section the contribution presents a model with high predictive power (99.9 %). We can definitely conclude that the newly designed method makes it possible to predict survival of agricultural businesses in the conditions of Czech agricultural sector. The tool can be used both by managements of those businesses, as a high-level indicator for management purposes, and for other stakeholders, i.e. creditors, owners, competitors and others. An assumption has been formulated that it may be possible to develop similar models for the individual countries in Europe and worldwide which would take into account their specific conditions.
Anotace česky
V úvodní části příspěvku je deklarován význam řešení uvedené problematiky v kontextu společné evropské zemědělské politiky. Dosud neexistuje metoda k expeditivnímu stanovení životaschopnosti zemědělského podniku. Je popsán teoretický základ projekce nové metody na principu binární logistické (logitová) regrese a analyzován testovací soubor dat českých zemědělských podniků. Byly definovány předpoklady vzniku modelu a popsány jednotlivé etapy jeho tvorby. V části výsledků je prezentován model, jehož predikční síla je vysoká (99,9 %). Lze s jistotou konstatovat, že prostřednictvím nové navržené metody je možné ohodnotit životaschopnost zemědělského podniku působící v podmínkách českého agrárního sektoru. Nástroj je použitelný jak pro management těchto firem jako vrcholový ukazatel při řízení podniku, tak pro další zájmové skupiny, tedy věřitele, majitele, konkurenty a další. Je vysloven předpoklad o možnosti sestavení obdobných modelů pro jednotlivé státy Evropy či světa při respektování jejich specifických podmínek.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 09:18