VOCHOZKA, Marek a Vojtěch STEHEL. Finansovoje i učetno-analitičeskoje obecpečenije dejatel’nosti chozjajstvujuščich sub’jektov. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, Neuveden, č. 3, s. 67-74. ISSN 2073-5537.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Finansovoje i učetno-analitičeskoje obecpečenije dejatel’nosti chozjajstvujuščich sub’jektov.
Název česky Controlling při řízení podniku - stanovení kreditního rámce na základě bankrotních a bonitních modelů
Autoři VOCHOZKA, Marek a Vojtěch STEHEL.
Vydání Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika, Astrachan, Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, 2073-5537.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Rusko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Kralickův test; Index bonity; Altmanovy modely; bankrot; bonita
Klíčová slova anglicky Kralicek’s quick test; Solvency index; Altman’s models; Model IN; bankruptcy; credit;
Štítky KEM6
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 6. 3. 2015 08:39.
Anotace
This paper is concerned in a very important aspect of a company’s life. The law as well as many experts claim that profit is the main goal of carrying business. However we can prefer cash at present days. Profit is only a virtual value very frequently. That is because many companies are not able to collect effectively their receivables. Their business partners do not pay for their liabilities, i.e. they do no pay for received goods, material, services. So that the companies should implement such a system of prevention that helps them to choose collaborates, which will be able to pay their debts. One of the possible system of the prevention can be based on bankruptcy and creditability indexes. The companies can set with help of the indexes a limit of possible future cooperation. The companies that gain index higher than set limit of possible cooperation can become business partners in the future.
Anotace česky
Většina expertů souhlasí, že zisk je hlavním cílem podnikání. V poslední době se však odborná veřejnost stále více přiklání k peněžním příjmům jako hlavnímu cíli podnikání. Zisk totiž začínají chápat mnohé podniky jako virtuální hodnotu, která není schopna plně reflektovat výkon podniku. Je to dáno tím, že obchodní partneři nehradí své závazky, tj., neplatí za dodané zboží, materiál či služby. Proto by měly společnosti aplikovat takový systém prevence, který jim pomůže vybírat takové obchodní partnery, kteří budou schopni své závazky hradit. Jeden z možných systémů, který může pomoci, je založen na hodnocení možného bankrotu nebo naopak kredibility podniku. Podniky mohou stanovit s pomocí těchto indexů limit pro budoucí spolupráci s konkrétním obchodním partnerem. Jestliže potenciální obchodní partner stanovený limit indexu překročí, může se stát reálným obchodním partnerem.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 11:07