DVOŘÁKOVÁ, Lenka a Marek VOCHOZKA. Possibilities of using method evaluation of companies Harry Pollak in practice. In 12th International Academic Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2014. s. 353-360. ISBN 978-80-87927-04-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Possibilities of using method evaluation of companies Harry Pollak in practice
Název česky Možnosti využití metody hodnocení podniků Harryho Pollaka v praxi
Autoři DVOŘÁKOVÁ, Lenka a Marek VOCHOZKA.
Vydání 1. vyd. Praha, 12th International Academic Conference : sborník příspěvků, od s. 353-360, 8 s. 2014.
Nakladatel International Institute of Social and Economic Sciences (IISES)
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87927-04-5
Klíčová slova česky Komplexní hodnocení podniku; benchmarkingové metody; nefinanční ukazatele; Harry Pollak; životaschopnost
Klíčová slova anglicky Comprehensive evaluation of company; benchmarking methods; non-financial indicators; Harry Pollak; viability
Štítky KEM6
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 24. 10. 2014 10:12.
Anotace
This article focuses on the issue in a comprehensive evaluation of company using benchmarking methods. Evaluation by benchmarking techniques is based on non-financial indicators, which should be predict future potential company and evaluate its performance. One of these methods describes Harry Pollak, where it focused on viability. This method characterizes the ten criteria for evaluating of healthy business (financial result, financial satisfaction of participants, satisfied customers, products corresponding to the market, market research focused on progress, training and motivating employees, capital base, reliable suppliers, convenient localization business , relationship with the environment) eight of given characteristics is located in the outer area. This article aims to correct the model Harry Pollak, so as to enhance its objectivity.
Anotace česky
Článek je zaměřen na problematiku v oblasti komplexního hodnocení podniku pomocí benchmarkingových metod. Hodnocení pomocí benchmarkingových metod se zakládá na nefinančních ukazatelích, které by měli predikovat budoucí potenciál podniku a zhodnotit, tak jeho výkonnost. Jednu z takovýchto metod popisuje Harry Pollak, kde se zaměřuje na životaschopnost podniku. Tato metoda charakterizuje deset kritérií hodnocení zdravého podniku (finanční výsledek, spokojenost finančních účastníků, spokojení zákazníci, výrobky odpovídající trhu, výzkum trhu cílený na pokrok, školení a motivovaní zaměstnanci, kapitálová základna, spolehlivý dodavatelé, výhodná lokalizace podniku, poměr k životnímu prostředí), přičemž osm z daných charakteristik se nachází ve vnějším okolí. Cílem článku je korigovat model Harry Pollak, tak aby byla zvýšená jeho objektivita.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 11:14