Informační systém VŠTE
ANTOŠ, Karel. Problem of searching minimum spanning tree. In Proceedings of International Conference Presentation of Mathematics `14. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. p. 7-16. ISBN 978-80-7494-108-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problem of searching minimum spanning tree
Name in Czech Problém hledání minimální kostry grafu
Authors ANTOŠ, Karel.
Edition 1. vyd. Liberec, Proceedings of International Conference Presentation of Mathematics `14, p. 7-16, 10 pp. 2014.
Publisher Technická univerzita v Liberci
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7494-108-5
Keywords (in Czech) : teorie grafů; minimální kostra grafu; Joseph Kruskal; hladový algoritmus
Keywords in English graph theory; minimum spanning tree; Joseph Kruskal; reverse algorithm
Tags KPV1
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 7/10/2014 10:10.
Abstract
This article provides solutions to certain models of graph theory, where the minimum spanning tree (MST) models are suitable. The principle of the MST problem is the fact that it is necessary to find the model situations for which this method is suitable, to find how to use this method in finding a solution, and finally to compare two methods of looking for the MST, in terms of their different approaches, their complementarity, and their assessment, which of these two methods can find a feasible solution faster in particular cases. A theoretical discussion and a model example are carried out to compare the two methods.
Abstract (in Czech)
Tento článek poskytuje řešení pro některé modely z teorie grafů, pro které je nástroj minimální kostry (MKG) vhodný. Princip problému MKG je v tom, že je třeba nalézt modelové situace, pro které je tato metoda vhodná, a dále zjistit, jak použít tuto metodu při hledání řešení, a nakonec porovnat dva způsobyhledání MKG, z hlediska jejich rozdílného přístupu, jejich doplňování se a jejich hodnocení, dále která z těchto dvou metod můžete najít možné řešení rychleji a ve kterých konkrétních případech. Teoretické diskuse a modelový příklad jsou provedeny za účelem porovnání těchto dvou metod.
Displayed: 14/4/2021 13:21