Informační systém VŠTE
VACKA, Milan. Deskriptivní geometrie : Mongeova projekce, kosoúhlé promítání a pravoúhlá axonometrie : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014, 70 s. ISBN 978-80-7468-064-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Deskriptivní geometrie : Mongeova projekce, kosoúhlé promítání a pravoúhlá axonometrie : studijní skripta
Autoři VACKA, Milan.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, 70 s. 2014.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-064-9
Štítky DEG, KPV2
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 25. 3. 2014 10:11.
Anotace
Tento učební text je určen studentům programu Stavitelství Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Neklade si za cíl pronikat hlouběji do dané problematiky, seznamuje čtenáře se základy třech druhů rovnoběžných promítání – Mongeovy projekce, kosoúhlého promítání a pravoúhlé axonometrie. Text předpokládá znalosti základních stereometrických pojmů jako je úhel přímek, přímka kolmá k rovině, vzájemná poloha přímek, vzájemná poloha přímky a roviny, vzájemná poloha rovin, rovněž předpokládá základní znalosti o kuželosečkách. Student, který se již s předmětem Deskriptivní geometrie setkal, případně ten, který použije ke studiu některou z klasických učebnic deskriptivní geometrie, bude možná překvapen orientacemi souřadných os. Tento takzvaný pravotočivý systém souřadnic byl zvolen proto, že stejný je používán v technických CADových softwarech. Pro hlubší proniknutí do tématiky doporučuji skripta stavebních fakult v Praze a Brně, která tento pravotočivý souřadnicový systém také používají. Obrázky byly nakresleny v AutoCADu a pro potřeby tohoto textu a v rámci srozumitelnosti byly různě upravovány velikosti.
Zobrazeno: 22. 7. 2024 04:38